Nyheter 8.9.2020

Vad använder vi vår tid till? – Statistikcentralen samlar in ny information om finländarnas tidsanvändning

Statistikcentralen gör en omfattande undersökning om finländarnas tidsanvändning under ett år. Med undersökningen utreds allt som människorna använder sin tid till: t.ex. hemarbete, studier, färdsätt, skärmtid och fritidsintressen.

"Senast insamlades undersökningsmaterial för 10 år sedan och efter det har det skett betydande förändringar i tidsanvändningen. Till exempel sociala medier och den mobila användningen av internet har blivit vardag”, säger överaktuarie Juha Haaramo vid Statistikcentralen.

För undersökningen har Statistikcentralen slumpmässigt valt ut nästan 9 000 hushåll ur befolkningsdatabasen. Hushållens medlemmar representerar ett urval av hela landets minst 10 år fyllda befolkning. Datainsamlingen inleds i september och de första resultaten erhålls under hösten 2022.

Med hjälp av den nya undersökningen kan man utreda hur finländarnas tidsanvändning har förändrats: har arbetstiderna förändrats, hur mycket tid som går åt till arbetsresor, sover människorna mindre, har människornas dygnsrytm förändrats, hur de sociala medierna eller den exceptionella coronatiden har inverkat på tidsanvändningen.

”Till undersökningens starka sidor hör å ena sidan kontinuiteten i tidsserierna – undersökningar om tidsanvändning har gjorts i omkring 40 år – men å andra sidan också att den följer sin tid när det gäller nya fenomen”, konstaterar Haaramo.

Enligt tidigare tidsanvändningsundersökningar har finländarnas livsrytm förändrats och aktiviteterna sker allt senare på dygnet. Man är mer för sig själv och tillbringar mindre tid med familjen. Allt fler tillbringar allt mer tid med datorn eller tv-skärmen.

Undersökningsresultaten utnyttjas vid planeringen av tjänster

En liknande tidsanvändningsundersökning genomförs i omkring 20 europeiska länder och resultaten kan därför jämföras på internationell nivå. Resultaten från undersökningen används både av forskare och av beslutsfattare inom politiken och ekonomin. Uppgifterna används t.ex. vid planeringen av trafik-, social- och fritidstjänster. De behövs också för beräkningen av det ekonomiska värdet av oavlönat arbete i hushållen.

Samarbetsparter i undersökningen är Centralförbundet för barnskydd, Kommunikationsministeriet, Fpa, Undervisnings- och kulturministeriet, THL, Turku Center for Welfare Research, Rundradion och Miljöministeriet.

Titta på videon om tidsanvändningsundersökningen på YouTube.

Förfrågningar: överaktuarie Juha Haaramo 029 551 3666, forskare Riitta Hanifi 029 551 2946
Tidsanvändningsundersökning

Dela