Nyheter 1.9.2020

Statistikcentralens nya organisation strävar efter en allt effektivare användning av statistisk information

Statistikcentralens organisation har förnyats 1.9.2020. Omorganisationen är ett steg i förnyelsen av Statistikcentralen. Den viktigaste utgångspunkten för förnyelsen är samhällets och informationsanvändarnas behov.

” Vi vill också i framtiden erbjuda tillförlitlig information för samhället. Vi förnyar vår verksamhet så att vi allt snabbare kan erbjuda information om aktuella ämnen och på så sätt svara på uppgiftsanvändarnas behov”, säger Statistikcentralens generaldirektör Marjo Bruun.

Samarbete i en viktig roll

Ett viktigt mål för Statistikcentralen i framtiden är att öka samarbetet med externa partner samt att möjliggöra ett intensivt och flexibelt samarbete också inom Statistikcentralen.

”Statsförvaltningen förnyas och ett viktigt tema i förnyelsearbetet är utvecklandet av växelverkan. Vi vill också i samband med förnyelsen av Statistikcentralen stärka arbetet i nätverk som överskrider organisationsgränserna. Statistikbyråernas roll förnyas också globalt och vi deltar aktivt även i den utvecklingen”, säger Marjo Bruun.  

Statistikcentralens organisation är indelad i fyra serviceområden. För serviceområdet informations- och statistiktjänster ansvarar överdirektör Johanna Laiho-Kauranne. Helheten inbegriper Statistikcentralens statistik- och informationsproduktion. Utöver framställningen av ekonomi- och samhällsstatistik har den till uppgift att ansvara för Statistikcentralens datainsamling och upprätthållande av datalager.

Ville Vertanen, överdirektör för serviceområdet partner- och ekosystemrelationer, ansvarar för ledningen av Statistikcentralens nätverk och kontakter med intressentgrupper. Statistikcentralen har ett nära samarbete med både inhemska och internationella intressentgrupper och målet är att i framtiden också hitta nya partnerskap.

Överdirektör för serviceområdet utveckling och digitalisering är Mikko Lindholm. Serviceområdets uppgift är att möjliggöra Statistikcentralens datalagerbaserade dataproduktion samt utveckling av digitala statistiktjänster.

För Statistikcentralens interna tjänster, dvs. verksamhetsstöd, svarar överdirektör Pasi Henriksson. Vid utvecklingen av tjänsterna är målet att beakta olika intressentgrupper och effektivera tjänsterna kundorienterat.  

”Trots undantagsvåren och distansarbete har vi lyckats planera en förnyelse av verksamheten i nära växelverkan under våren. Med hjälp av den nya organisationsstrukturen skapar vi möjligheter att i framtiden sköta våra grundläggande uppgifter ännu bättre”, säger Marjo Bruun.

Förfrågningar: generaldirektör Marjo Bruun

Överdirektörer för Statistikcentralen blir Pasi Henriksson, Johanna Laiho-Kauranne, Mikko Lindholm och Ville Vertanen (Nyhet 9.1.2020)
Avdelningschefer för Statistikcentralens nya organisation blir Jussi Heino, Päivi Kasurinen, Harri Lehtinen, Hannele Orjala och Mari Ylä-Jarkko (Nyhet 29.5.2020)

 

Dela