Nyheter 31.8.2016

Öppna klassificeringsbeslut kan inverka på skulden för den offentliga sektorn i Finland

För närvarande utvärderar Statistikcentralen och Eurostat i samarbete klassificeringen av vissa offentliga finansbolag och bokföringen av finansiella transaktioner i statistikgrenarna. Öppna klassificeringsfrågor kan i synnerhet inverka på den offentliga sektorns skuld.

I Finlands fall är flera frågor gällande tillämpningen av anvisningar öppna, varav en berör sektorindelningen gällande Finnvera Abp och Finlands Exportkredit Ab. På basis av Eurostats anvisningar kan dessa enheter komma att bokföras som en del av statsekonomin. Dessutom gäller granskningen också eventuell bokföring av kontantsäkerheter för derivatkontrakt som en del av den offentliga skulden. Den sammanlagda effekten av bokföringarna skulle öka skulden i förhållande till bruttonationalprodukten med högst omkring 3 procentenheter år 2015.

Eventuella ändringar kan redan träda i kraft i statistiken över den offentliga sektorns underskott och skuld som publiceras i slutet av september 2016.

Eurostat granskar varje medlemslands rapporterade siffror om den offentliga sektorns underskott och skuld för att försäkra sig om att olika länders bokföringspraxis är enhetlig. Uppgifter gällande den offentliga sektorns underskott och skuld baserar sig på nationalräkenskaperna och de levereras till EU-kommissionen två gånger om året som en del av förfarandet vid alltför stora underskott (EDP). En uppdaterad version av metodhandboken som styr statistikföringen utkom år 2016.

Två blogginlägg om ämnet har tidigare publicerats i tidskriften Tieto&trendit: 15.1.2016 och 4.9.2015.

Förfrågningar:

Niina Suutarinen, tfn 029 551 2307
Mira Lehmuskoski, tfn 029 551 2708

E-post: rahoitus.tilinpito@stat.fi

Dela