Nyheter 11.6.2019

Information om Finland i fickformat

Statistikcentralens nya publikation Finland i siffror 2019 innehåller de mest centrala statistiska siffrorna om Finland och finländarna i fickformat. Det förnyade infopaketet om Finland innehåller informationshelheter om befolkning, ekonomi samt samhälle och miljö. I publikationen som har 60 sidor finns bl.a. 64 tabeller, 40 statistiska figurer och 24 infografer.

Ett urval av fickstatistikens uppgifter

 • Finlands folkmängd uppgick till 5 517 919 i slutet av år 2018, av dem var 2 794 629 kvinnor och 2 723 290 män.
 • Antalet personer som fyllt 100 år var 889: av dem var 754 kvinnor och 135 män.
 • År 2018 var den största åldersgruppen 55–59-åringar. Bland kvinnor var den största åldersgruppen 65–69-åringar och bland män 35–39-åringar.
 • Enligt preliminära uppgifter var den förväntade livslängden för nyfödda 84,3 år för flickor och 78,9 år för pojkar år 2018.
 • Bostadshushållens genomsnittliga storlek var 1,99 personer/bostadshushåll år 2018.
 • Ensamboendes andel var i fjol 44 procent av alla bostadshushåll. Det fanns 28 557 ensamboende som fyllt 90 år.

 • Bostadshushåll med bostadsskulder hade en bostadsskuld på i genomsnitt 98 740 euro år 2017. Medelåldern för personer som köper första bostad var 28,7 år.
 • Andelen låginkomsttagare av hela befolkningen var 12,1 procent år 2017.
 • År 2017 var 95 procent av företagen i Finland små, med mindre än 10 anställda.
 • Totalt 49 procent av pensionärerna hade en smarttelefon i eget bruk år 2018.
 • 15–69-åringar läste böcker i 22 minuter och använde internet i 222 minuter under ett dygn år 2017.

 • Av det kommunala avfallet återvanns 99 procent år 2017.
 • Enligt de preliminära uppgifterna för år 2018 var andelen förnybar energi 37 procent av den totala energin.
 • Den offentliga sektorns skuld i förhållande till bruttonationalprodukten var 58,9 procent i Finland år 2018. Skuldandelen hade minskat med 2,4 procentenheter på årsnivå. Den minsta skuldandelen bland EU-länderna hade Estland, 8,4 procent, och den största Grekland, 181,1 procent.

Finland i siffror innehåller utöver uppgifter från Statistikcentralen bl.a. statistik som framställts av Institutet för hälsa och välfärd, Naturresursinstitutet, Tullen, Fpa och Pensionsskyddscentralen.

Finland i siffror finns tryckt på tre språk: finska, svenska och engelska. Publikationen kan beställas via Edita Publishing Ab:s kundtjänst på numret 020 450 05 eller via Editas nätbokhandel.

Fickstatistiken finns också i form av en pdf-publikation och webbtjänst på Statistikcentralens webbplats.

Förfrågningar: Sirkku Hiltunen 029 551 6373

Dela