Företagsregistret

 

Statistikcentralen upprätthåller ett företags- och arbetsställeregister samt registret över offentliga sammanslutningar. Företagsregistret ger information om servicedatabasen som bildats utgående från företags- och arbetsställeregistret. Det innehåller alla företag, sammanslutningar och privata näringsidkare som är mervärdesskattskyldiga för sin affärsverksamhet eller verkar som arbetsgivare. Servicedatabasen över registret över offentliga sammanslutningar omfattar alla statliga ämbetsverk, kommuner och samkommuner.

Uppgifter i företagsregistret är bl.a. företagens adresser, näringsgrenar, omsättningens och personalens storleksklass, datum då företaget inlett sin verksamhet samt uppgift om importör/exportör. Uppgifter finns både på företag- och arbetsställenivå.

Företagsregistrets datakällor är ett flertal administrativa material samt egna enkäter som sänds direkt till företagen.

.