Tilastolliset peruskäsitteet -kurssi

Aika: Torstai 14.2.2019 klo 8.45 – 16.00
Paikka: Tilastokeskus, Työpajankatu 13, Helsinki

Ilmoittautuminen: Ilmoittautumislomakkeelle

 • Mitä tilastollisella ajattelulla tarkoitetaan?
 • Mitä ovat tilastolliset peruskäsitteet?
 • Osaanko laatia mielekkäitä tilastollisia tunnuslukuja?
 • Millaisia otannan perusmenetelmiä on olemassa?
 • Vertailenko tilastollisia tietoja mielekkäällä tavalla?
 • Millainen on laadukas ja hyvä tilastotaulukko?

Kurssin sisältö

Tilastollisten peruskäsitteiden kertauskurssilla pääset verestämään kertaalleen ehkä jo oppimiasi tilastokäsitteitä ja niiden hyödyntämistä. Tilastojen laadintaa ja käyttöä käsitellään useasta näkökulmasta, ja kurssille voit tulla ilman laajaa tilastoasioiden etukäteistuntemusta.

Kurssilla käydään kertausluonteisesti läpi keskeisimmät tilastollisen analyysin menetelmät. Kurssilla opit, millaista menetelmää kannattaa käyttää toisistaan poikkeavien tilastollisten aineistojen analysoinnissa ja millaisin tunnusluvuin saat aineistostasi irti kiinnostavia tuloksia. Tilastotaulukko kuulostaa yksinkertaiselta ja helpolta käsitteeltä, mutta hyvän taulukon laatijalta edellytetään kuitenkin monen yksityiskohdan muistamista ja ymmärtämistä.

Kurssilla on mahdollisuus käsitellä myös osanottajien etukäteen (ilmoittautumisen yhteydessä) lähettämiä kysymyksiä kurssiaiheisiin liittyen.

Kenelle?

Kurssi soveltuu erilaisten tilastollisten selvitysten, tutkimusten ja mielipidetiedustelujen suunnittelijoille ja käyttäjille sekä muille tilastollisen analysoinnin parissa toimiville.

Kurssi tavoitteena on antaa ymmärrys tilastotieteen keskeisistä käsitteistä ja niiden käyttöä koskevista reunaehdoista sekä antaa selkeä käsitys siitä, millaisia tilastollisia analyysimenetelmiä erilaisiin aineistoihin voi soveltaa. Kurssista hyötyvät kaikki, jotka käyttävät ja tarvitsevat työssään tilastoja, tekevät tilastotaulukoita ja joutuvat arvioimaan tilastollisten aineistojen käyttökelpoisuutta eri tilanteissa. Kurssi sopii erinomaisesti myös niille, jotka analysoivat tilastoaineiston tuloksia ja tunnistavat keskeisiä mittareita ja indikaattoreita omaan tai päätöksentekijöiden käyttöön.

Kurssin ohjelma

 • Tilastolliset peruskäsitteet
 • Tilastolliset tunnusluvut
 • Tilastollisen tutkimuksen menetelmät
 • Tilastoajattelun perusteet
 • Tilastotaulukon toimiva rakenne ja laadintaperiaatteet

Kurssin yksityiskohtaiseen ohjelmaan pääset tutustumaan täällä

Kouluttajat

Kurssin kouluttajina toimivat Tilastokeskuksen ja Helsingin yliopiston menetelmäosaamisen asiantuntijat. Kouluttajilla on laajaa tutkimus- ja analyysikokemusta.

Kurssin vetäjänä toimii tutkimuspäällikkö Jukka Hoffrén Tilastokeskuksesta

Hinta ja peruutusehdot

 • Hinta 350 € (+ alv 24 %) sisältää sähköisen kurssimateriaalin, lounaan ja kahvit
 • Viimeinen ilmoittautumispäivä 7.2.2019
 • Peruutusehdot