Tulkitse ja käytä tilastoja oikein -kurssi 17.3.2016

Tilastokeskus järjestää kurssin tilastojen luku- ja käyttötaidoista.  Kaikki tilastot kuvaavat jotakin ilmiötä, mutta onko tilaston antama kuva oikea?  Mitkä asiat pitää olla kohdallaan, että tilaston välittämään tietoon voi luottaa?  Millä tavoin virheelliset tilastot ja harhaan johtavat tilastokuviot syntyvät?  Miten hyvän tilastolähteen laadunvalvonta on järjestetty?

Kaikille sanonta, ”Vale, emävale, tilasto”, on tuttu - sekä tilastojen käyttäjille että tilastojen tuottajille.  Millaisin keinoin tilastojen kriittinen käyttäjä voi varmistautua siltä, että hänen käyttämänsä tilastoaineistot vastaavat todellisuutta?  Millä tavoin tilastoaineiston valmistaja tai esittäjä voi välttää tilastojen avulla harhaan johtamisen sudenkuopat? Millaisia laadunvarmistuksen mekanismeja edellytetään Suomen Virallisen Tilaston piiriin kuuluvilta tilastoilta?  Minkälaisia lähteitä kannattaa käyttää kun tehdään kansainvälisiä tilastovertailuja?

Tämä kurssi auttaa sinua olemaan tarkkasilmäinen, kriittinen ja ammattisi osaava tilastojen käyttäjä.  Kurssilla perehdytään syvällisemmin ja esimerkein työvoimatilastojen laadun varmistamisen tapoihin.  Kurssin avulla kykysi lukea ja hyödyntää tilastoja paranee. Havaitset herkemmin tietoiset tai tahattomat puutteet käyttämissäsi tilasto-aineistoissa. Lähdekriittinen suhtautumistapa auttaa sinua luotettavien tietolähteiden valinnassa. 

Kenelle

Kurssi soveltuu kaikille, jotka työssään käyttävät tilastoja. Kurssista on hyötyä sekä tilastolähteiden valintaa tehtäessä että arvioitaessa tietolähteiden luotettavuutta. Kurssi on avuksi myös henkilöille, jotka itse valmistavat tilasto- ja tietoaineistoja. Kurssi auttaa huomioimaan kaikki keskeiset asiat, jotka hyvältä tilastolta edellytetään. 

Kouluttajat

Kurssin kouluttajina toimivat Tilastokeskuksen asiantuntijat sekä tietokirjailija Jussi Melkas. Melkas toimi pitkään Tilastokeskuksen kehittämispäällikkönä sekä tietopalvelujohtajana. Hän on yhdessä Jussi Simpuran kanssa kirjoittanut teoksen ”Tilastot käyttöön - Opas tilastojen maailmaan”.  Melkas toimii tilasto-alan luennoijana eri yliopistoissa. Kurssin vetäjänä toimii kehittämispäällikkö Reija Helenius.

Hinta ja ilmoittautuminen

  • Hinta: 350 € (+ alv 24 %)
  • Hintaan sisältyy: kurssimateriaali, lounas ja kahvit
  • Viimeinen ilmoittautumispäivä: 3.3.2016
  • Peruutusehdot

Kurssipaikka

Tilastokeskus, Työpajankatu 13, Helsinki

Ohjelma

Torstai 17.3.2016

  8.45 –   9.15   Ilmoittautuminen ja aamukahvi
  9.15 –   9.25   Kurssin avaus ja sisällön esittely
Kehittämispäällikkö Reija Helenius, Tilastokeskus
  9.25 – 10.15   Johdanto tilastojen lukemiseen ja käyttöön
- taulukoiden ja tilastografiikan peruselementit
- tunnuslukujen käyttö: keskiluvut, muutos, riskit,
otokset ja niiden luotettavuus
- käsitteiden ja mittareiden rajoitukset ja mahdollisuudet
yhteiskunnan kuvaamisessa
- mitä pitää tietää tilastojen tuotantoprosessista?
Kehittämispäällikkö emeritus, tietokirjailija Jussi Melkas
10.15 – 10.25   Tauko
10.25 – 11.15   Johdanto tilastojen lukemiseen ja käyttöön, jatkuu
- mistä tietää voiko tilastoon luottaa?
- havaintoja avoimen datan merkityksestä ja ongelmista
Kehittämispäällikkö emeritus, tietokirjailija Jussi Melkas
11.15 – 12.00   Lounas
12.00 – 12.45   Suomen virallinen tilasto  laadun tae
Tietopalvelusuunnittelija Mikko Niemi, Tilastokeskus

12.45 – 13.30

  Tilastokeskuksen työvoimatutkimus käyttäjän
kannalta

- käsitteet, tunnusluvut, tuotanto ja laadunvalvonta
Erikoistutkija Anna Pärnänen, Tilastokeskus
13.30 – 13.50   Kahvi
13.50 – 14.35   Tilastografiikka – hyviä ja huonoja esimerkkejä
Tietopalvelusuunnittelija Kim Huuhko, Tilastokeskus
14.35 – 15.30   Tärkeitä tilastotiedon kansainvälisiä lähteitä
- Tilastokeskus, Eurostat, OECD, YK ala- ja
erityisjärjestöineen
Informaatikko Mikko T. Mäkinen, Tilastokeskus
15.30 – 15.45   Yhteenveto päivän aiheista: miten tilastotietoa
voi käyttää hyvin?

Kehittämispäällikkö Reija Helenius, Tilastokeskus

 

 

Päivitetty 8.8.2017