Kuntataloustilastojen tiedonantajakoulutus 12.–13.4.2016

Kuntakentän toimintaympäristön muutosten vuoksi Tilastokeskus on uudistanut osana valtiovarainministeriön Kuntatieto-ohjelmaa kuntataloustilastojen tietosisällön ja tiedonkeruujärjestelmän.Tilastokeskus kerää uusitun tietosisällön mukaisia taloustietoja kunnista ja kuntayhtymistä keväästä 2016 alkaen. 

Tilastokeskus tarjoaa koulutusta kuntataloustilastojen muuttuvasta tietosisällöstä ja tiedonkeruujärjestelmästä tiedonantajille. Koulutuksen keskeisenä tavoitteena on auttaa kuntia ja kuntayhtymiä tilastotietojen kokoamisessa ja toimittamisessa.

Kenelle

Koulutus on suunnattu ensisijaisesti kuntien ja kuntayhtymien taloustilastojen yhteyshenkilöille. Koulutuksesta on hyötyä myös kuntien taloushallinnon järjestelmätoimittajille ja kaikille, ketkä työskentelevät kuntataloustilastojen parissa. 

Kouluttajat

Kurssin kouluttajina toimivat Tilastokeskuksen kuntataloustilastojen asiantuntijat. Kurssin vetäjänä toimii yliaktuaari Atte Virtanen Tilastokeskuksesta

Hinta ja ilmoittautuminen

  • Hinta 2 pv:  280 € (+ alv 24 %)
  • Hinta 1 pv: 160 € (+ alv 24 %)
  • Hintaan sisältyy: kurssimateriaali, lounas ja kahvit
  • Viimeinen ilmoittautumispäivä: 29.3.2016 Ilmoittaudu
  • Peruutusehdot

Kurssipaikka

Tilastokeskus, Auditorio, Työpajankatu 13, Helsinki

Ohjelma

1. Päivä

Tiistai 12.4.2016

  9.00 –   9.30   Ilmoittautuminen ja aamukahvi
  9.30 –  10.30   Kurssin avaus ja johdanto koulutuspäivään
- kurssin sisältö ja kouluttajat
- mihin tietoja käytetään
- uusien kerättävien tietokokonaisuuksien esittely
- uudet aikataulut
- JHS-tililuettelomalli ja muut ohjeistukset
- tietojen julkistaminen ja jakelu – valmis aineisto kaikkien
saatavilla
Yliaktuaarit Atte Virtanen, Karen Asplund ja Jari Kosonen,
Tilastokeskus
 10.30 – 10.45   Tauko
 10.45 – 11.30   Uuden tiedonkeruuvälineen esittely
- uuden tiedonkeruuvälineen esittely ja KATSO-tunniste
- automaattinen tiedonsiirto lomakkeille CSV-muodossa
Yliaktuaari Atte Virtanen, Tilastokeskus
 11.30 – 12.15   Neljännesvuositilaston uudistus
- tilaston esittely ja uusi tietosisältö
- uuden tiedonkeruusovelluksen esittely
Yliaktuaari Karen Asplund, Tilastokeskus
 12.15 – 13.15   Lounas
 13.15 – 14.00   Neljännesvuositilaston uudistus, jatkuu
Yliaktuaari Karen Asplund, Tilastokeskus
 14.00 – 14.30   Kahvi
 14.30 – 15.15   Tilinpäätöstiedot
- muuttunut tietosisältö, aikataulu ja tiedonkeruusovellus
Yliaktuaari Jari Kosonen, Tilastokeskus
 15.15 – 15.30   Loppukeskustelu ja päivän yhteenveto
Yliaktuaarit Atte Virtanen, Karen Asplund ja Jari Kosonen,
Tilastokeskus

Ohjelma

2. Päivä

Keskiviikko 13.4.2016

  9.00 –   9.30   Aamukahvi
  9.30 –  9.45   Yleistä käyttötaloudesta ja investointitiedoista
- yhteydet tilinpäätöslaskelmiin
- liikelaitosten käsittely
Yliaktuaarit Jari Kosonen
  9.45 – 10.30   Käyttötalous - tehtävien muutokset
- tehtäluokkien muutokset
Yliaktuaari Atte Virtanen
10.30 – 10.45   Tauko
10.45 – 11.30   Käyttötalous - tilastointiohjeet ja esimerkit
- sisäiset erät
- tilastointi yhteistoiminta-alueilla
Yliaktuaari Atte Virtanen
11.30 – 12.15  

Muutokset käyttötalouserittelyissä ja toimintatiedoissa
- uudet ja poistuvat erät
Yliaktuaari Atte Virtanen

12.15 – 13.15   Lounas
13.15 – 14.00   Investointitietojen sisältö ja muutokset
- uudet muuttujat
Yliaktuaari Jari Kosonen
14.00 – 14.20   Kahvi
14.20 – 14.50   Opetustiedot (taulukko 41)
- uudet erät
- käyttötalouden uudistuksen vaikutus
Yliaktuaari Jari Kosonen
14.50 – 15.15   Koulutuksen yhteenveto ja päättäminen
Yliaktuaarit Atte Virtanen, Karen Asplund ja Jari Kosonen,
Tilastokeskus

 

Päivitetty 19.1.2018