Maahanmuuttajien työllistyminen ja kotoutuminen tilastoissa
 -seminaari 16.11.2016

 

 • Miten maahanmuuttajataustaiset kotoutuvat ja työllistyvät tilastojen valossa?
 • Mitä maahanmuuttajiin liittyviä tietoja tilastoista löytyy? Miten turvapaikanhakijat näkyvät tilastoissa?
 • Minkälainen on maahanmuuttajataustaisten työmarkkina-asema ja millaisissa työsuhteissa he ovat?
 • Minkälaisia tutkimustuloksia on saatu maahanmuuttajien terveydestä ja hyvinvoinnista Suomessa?
 • Miten maahanmuuttajien työurat kehittyvät ja minkälaista on heidän toimeentulonsa?

Seminaarin sisältö

Seminaari antaa hyödyllistä tietoa kaikille maahanmuuttajien ja ulkomaalaistaustaisten parissa työskenteleville. Se tarjoaa myös tuhdin tietopaketin kaikille, jotka haluavat saada tilastoihin perustuvaa tietoa maahanmuuttajien työllistymisestä, kotoutumisesta, elinoloista ja hyvinvoinnista.

Kenelle

Seminaari soveltuu maahanmuutto- ja kotoutumisasioiden parissa työskenteleville kuntien ja valtion työntekijöille, maahanmuuttajien omien järjestöjen sekä ystävyysseurojen jäsenille sekä muille kansalaisille, jotka haluavat syventää tietämystään tästä runsaasti keskustelua synnyttävästä aiheesta.

Seminaariin on mahdollista osallistua myös webinaarina. Webinaarin seuraamiseen etäyhteydellä tarvitaan internet-yhteys (mieluiten kiinteä linja, langaton verkko ei ehkä toimi yhtä hyvin), selain ja tietokoneeseen liitetyt kaiuttimet tai kuulokkeet. Lisäksi koneessa on oltava asennettuna Flash Player (nykyisin vakiona lähes kaikissa koneissa).

Kouluttajat

Seminaarin luennoijat ovat Tilastokeskuksen, Maahanmuuttoviraston, Pellervon taloustutkimuksen, Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen sekä työ- ja elinkeinoministeriön asiantuntijoita. Seminaarin vetäjänä toimii yliaktuaari Marja-Liisa Helminen Tilastokeskuksesta.

Hinta ja ilmoittautuminen

 • Hinta: 100 € (+ alv 24 %) Vanhalla ylioppilastalolla sisältää kurssimateriaalin, lounaan ja kahvit
  Ilmoittaudu
 • Hinta 50 € (+ alv 24 %) webinaarina internetin kautta sisältää kurssimateriaalin
  Ilmoittaudu

Viimeinen ilmoittautumispäivä:4.11.2016

Peruutusehdot

Kurssipaikka

 • Vanha Ylioppilastalo, Mannerheimintie 3, Helsinki
 • Webinaari-etäyhteys

Ohjelma
Keskiviikko 16.11.2016

  8.45 – 9.15   Ilmoittautuminen ja aamukahvi
  9.15 – 9.20   Seminaarin avaus
Yliaktuaari Marja-Liisa Helminen, Tilastokeskus
  9.20 – 10.00   Maahanmuutto ja ulkomaalaistaustaiset Tilastokeskuksen tilastoissa
 - miten maahanmuuttajia määritellään tilastoissa?
 - Suomen maahanmuuttajaväestön rakenne
 - miltä osin Tilastokeskuksen tiedot kattavat maahanmuuttajataustaiset henkilöt?
Yliaktuaarit Marja-Liisa Helminen ja Miina Keski-Petäjä, Tilastokeskus
10.00 – 10.45  

Turvapaikanhakijoiden ja oleskelulupien tilastointi
 - kuinka moni haki Suomesta turvapaikkaa, paljonko tuli kiintiöpakolaisia?
 - minkälaisin perustein oleskelulupia myönnettiin?

 - turvapaikanhakijoiden vastaanottaminen

Ylitarkastaja Rafael Bärlund, Maahanmuuttovirasto

10.45 – 11.00   Tauko
11.00 – 11.40  

Työ- ja elinkeinoministeriö ja maahanmuuttajien kotouttaminen
- TEMin rooli maahanmuuttajien kotouttamisessa

- kotouttamisen osaamiskeskus tilastojen käyttäjänä
Maahanmuuttojohtaja Sonja Hämäläinen ja
erityisasiantuntija Villiina Kazi, Työ- ja elinkeinoministeriö

11.40 – 12.40   Lounas
12.40 – 13.30   Ulkomaalaistaustaisten työmarkkina-asema ja koulutustausta
- minkälainen on ulkomaalaistaustaisten työmarkkina-asema
ja koulutustausta?
- miten pärjäävät korkeakoulutetut, naiset ja nuoret?
Yliaktuaari Liisa Larja, Tilastokeskus
13.30 – 13.50   Kahvi
13.50 – 14.40  

Maahanmuuttajien terveys ja hyvinvointi Suomessa

- miten ulkomaalaistaustainen väestö voi eri terveyden ja
hyvinvoinnin näkökulmista katsottuna?

Tutkimuspäällikkö Anu Castaneda, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos

14.40 – 15.30  

Maahanmuuttajien työurat rekisteriaineistojen valossa

- miten maahanmuuttajien työurat ja ansiot kehittyvät
maassaoloaikana?

- miten eri taustatekijät vaikuttavat maahanmuuttajien
työllistymiseen ja työurien kehitykseen?

Ekonomisti Henna Busk, Pellervon taloustutkimus PTT

15.30 – 15.45   Miten löydän tarvitsemaani tilastotietoa
Tietopalvelusuunnittelija Laura Karppinen, Tilastokeskus
15.45 – 16.00   Loppukeskustelu ja seminaarin päättäminen
Yliaktuaari Marja-Liisa Helminen, Tilastokeskus

 

Päivitetty 9.8.2017