Koulutus ja oppiminen

Tilastokeskus tarjoaa tilastoalan asiantuntemukseen pohjautuvaa koulutusta kaikille tilastoista kiinnostuneille sekä kurssimuotoisena että itseopiskeluna.

Järjestämme koulutusta tilastollisista tutkimusmenetelmistä, tilastografiikasta, tilastojen luku- ja käyttötaidosta, tilasto-ohjelmien hyödyntämisestä, tilastotiedon lähteistä ja eri tilastoaihealueiden ajankohtaisista teemoista. Tarjoamme myös tilauskoulutusta asiakkaan tarpeiden mukaan.

Kevätkauden 2018 kurssit

Tutustu kurssitarjontaan ja ilmoittaudu:

Tilastokeskus varaa oikeuden kurssien sisältöä ja hintaa koskeviin muutoksiin.

Syyskauden 2018 tulevat kurssit

  • 20.9. BKT ja muut talouden kuvaajat
  • 10.10. Tilastotiedonhaun perusteet käytännönläheisesti
  • 11.10. Tilastotiedon visualisointi ja havainnollistaminen
  • 24.10. Otantatutkimuksen perusteet päivässä
  • 25.10. Lomakesuunnittelun tehopäivä
  • 29.11. Työn muutos ja sukupuolten tasa-arvo

Tilauskoulutus

Koulutuksen asiasisältö ja kesto suunnitellaan asiakkaan tietotarpeiden mukaan. Hinta määräytyy koulutuskohtaisesti kurssin toteutustavasta ja laajuudesta riippuen. Koulutus voi vaihdella muutaman tunnin tai yhden päivän mittaisesta koulutuksesta useampipäiväisiin koulutuskokonaisuuksiin.

Kurssit voidaan järjestää myös asiakkaan omissa tiloissa. Tarvittaessa koulutusta järjestetään myös muilla paikkakunnilla.

Ota yhteyttä, ideoidaan yhdessä!

Tilasto-aiheinen itseopiskelu verkossa

  • Tilastokoulu – opi ymmärtämään ja käyttämään tilastoja