Kestävän kehityksen YK-indikaattorit kuvioina ja taulukoina (beta)

 

1.2.1.a --- Kansallisen köyhyysrajan alapuolella elävät, %; Miehet, 0-17 vuotta
1.2.1.b --- Kansallisen köyhyysrajan alapuolella elävät, %; Naiset, 0-17 vuotta
1.2.1.c --- Kansallisen köyhyysrajan alapuolella elävät, %; Miehet, 18-24 vuotta
1.2.1.d --- Kansallisen köyhyysrajan alapuolella elävät, %; Naiset, 18-24 vuotta
1.2.1.e --- Kansallisen köyhyysrajan alapuolella elävät, %; Miehet, 25-34 vuotta
1.2.1.f --- Kansallisen köyhyysrajan alapuolella elävät, %; Naiset, 25-34 vuotta
1.2.1.g --- Kansallisen köyhyysrajan alapuolella elävät, %; Miehet, 35-49 vuotta
1.2.1.h --- Kansallisen köyhyysrajan alapuolella elävät, %; Naiset, 35-49 vuotta
1.2.1.i --- Kansallisen köyhyysrajan alapuolella elävät, %; Miehet, 50-64 vuotta
1.2.1.j --- Kansallisen köyhyysrajan alapuolella elävät, %; Naiset, 50-64 vuotta
1.2.1.k --- Kansallisen köyhyysrajan alapuolella elävät, %; Miehet, 65-74 vuotta
1.2.1.l --- Kansallisen köyhyysrajan alapuolella elävät, %; Naiset, 65-74 vuotta
1.2.1.m --- Kansallisen köyhyysrajan alapuolella elävät, %; Miehet, 75+ vuotta
1.2.1.n --- Kansallisen köyhyysrajan alapuolella elävät, %; Naiset, 75+ vuotta
1.2.2 --- Köyhien osuus väestöstä (kansallinen määritelmä), %
1.a.2 --- Keskeisiin julkisiin palveluihin käytetyt menot, %
2.a.2 --- Julkinen kehitysapu ja muut julkiset rahavirrat maataloussektorille, euroa
3.1.1 --- Äitiyskuolleisuus
3.1.2 --- Ammattitaitoisen henkilöstön avustamien synnytysten osuus, %
3.2.1 --- Alle 5 -vuotiaiden kuolleisuus
3.2.2 --- Alle 5-vuotiaina kuolleet
3.3.1 --- HIV-tapaukset 1 000 tervettä kohden
3.3.2 --- Tuberkuloositapaukset 100 000 asukasta kohden
3.3.3 --- Malariatapaukset 1 000 asukasta kohden
3.3.4 --- Hepatiitti B -tapaukset 1 000 asukasta kohden
3.4.2.a --- Itsemurhakuolleisuus; Yhteensä
3.4.2.b --- Itsemurhakuolleisuus; Miehet
3.4.2.c --- Itsemurhakuolleisuus; Naiset
3.6.1 --- Kuolleisuusaste tieliikenneonnettomuuksissa
3.7.2.a --- Nuorten synnyvyys 1 000 naista kohden; 10-14-vuotiaat
3.7.2.b --- Nuorten syntyvyys 1 000 naista kohden; 15-19-vuotiaat
3.9.2 --- Epäpuhtaasta vedestä sekä puutteellisesta sanitaatiosta ja hygieniasta johtuva kuolleisuus
3.9.3.a --- Tahattomista myrkytyksistä aiheutuva kuolleisuus; Yhteensä
3.9.3.b --- Tahattomista myrkytyksistä aiheutuva kuolleisuus; Miehet
3.9.3.c --- Tahattomista myrkytyksistä aiheutuva kuolleisuus; Naiset
3.c.1 --- Terveydenhuoltoalan henkilöstön tiheys ja jakautuminen
4.2.2 --- Koulutukseen osallistumisaste vuosi ennen oppivelvollisuutta
5.3.1.b --- 20-24-vuotiaat naiset, jotka ovat olleet naimisissa tai muussa liitossa ennen 18 vuoden ikää, %
5.5.2 --- Naisten osuus johtotehtävissä, %
6.a.1 --- Julkinen kehitysapu vesi- ja sanitaatiotoimenpiteisiin, euroa
7.2.1 --- Uusiutuvan energian osuus energian kokonaisloppukulutuksessa, %
7.3.1 --- Energiaintensiteetti primäärienergian ja BKT:n suhteena
7.a.1 --- Kehitysmaiden kansainvälinen rahoitus puhtaan energian kehittämisen ja tuotannon tukemiseen, euroa
8.1.1 --- BKT:n volyymikasvu asukasta kohti, %
8.2.1 --- BKT:n volyymikasvu työllistä kohti, %
8.4.2.a --- Kotimainen materiaalien kulutus, kg
8.4.2.b --- Kotimainen materiaalien kulutus asukasta kohden, kg
8.4.2.c --- Kotimainen materiaalien kulutus suhteessa BKT:hen, kg/euro
8.5.2.a --- Työttömyysaste, %; Yhteensä
8.5.2.b --- Työttömyysaste, %; Miehet
8.5.2.c --- Työttömyysaste, %; Naiset
8.5.2.d --- Työttömyysaste, %; 15-24
8.5.2.e --- Työttömyysaste, %; 25-34
8.5.2.f --- Työttömyysaste, %; 35-44
8.5.2.g --- Työttömyysaste, %; 45-54
8.5.2.h --- Työttömyysaste, %; 55-64
8.6.1 --- Koulutuksen, työn ja harjoittelun ulkopuolella olevat nuoret (15-24-vuotiaat), %
8.10.1.a --- Liikepankkien lukumäärä 100 000 aikuista kohden
8.10.1.b --- Pankkiautomattien määrä 100 000 aikuista kohden
8.a.1 --- Kauppaa tukevan kehitysavun myönnöt ja maksatukset, euroa
9.1.2.a --- Kotimainen maantiekuljetus, rahti, 1 000 tonnia
9.1.2.b --- Kotimainen maantiekuljetus, rahti, miljoonaa tonnikilometriä
9.1.2.c --- Rautatiekuljetus, rahti, 1 000 tonnia
9.1.2.d --- Rautatiekuljetus, rahti, miljoonaa tonnikilometriä
9.1.2.e --- Rautatiekuljetus, rahti, 1 000 matkustajaa
9.1.2.f --- Lentokuljetus, rahti, 1 000 tonnia
9.1.2.g --- Lentokuljetus, rahti, 1 000 matkustajaa
9.2.1.a --- Teollisuuden arvonlisäyksen osuus BKT:sta, %
9.2.2 --- Teollisuuden osuus työllisyydestä, %
9.4.1 --- Energiantuotannon CO2 -päästöt arvonlisäysyksikköä kohden, kt CO2/miljoona euroa
9.5.1 --- Tutkimus- ja kehittämismenojen osuus BKT:sta, %
9.5.2 --- Tutkijoiden lukumäärä (täysipäiväiseksi muutettuna) miljoonaa asukasta kohden
9.a.1 --- Kansainvälinen tuki infrastruktuurin parantamiseen, euroa
10.1.1.a --- Keskitulon vuosimuutos, %, pienituloisin 40 % väestöstä
10.1.1.b --- Keskitulon vuosimuutos, %, koko väestö
10.1.1.c --- Ekvivalentin käytettävissä olevan rahatulon kasvu (henkeä kohti), %, pienituloisin 40 % väestöstä (2015=100)
10.1.1.d --- Ekvivalentin käytettävissä olevan rahatulon kasvu (henkeä kohti), %, koko väestö (2015=100)
10.1.1.e --- Väestön pienituloisimman 40 % osuus tuloista, %
10.2.1.a --- Suhteellisessa pienituloisuudessa elävät henkilöt, %; Miehet, 16-24 vuotta
10.2.1.b --- Suhteellisessa pienituloisuudessa elävät henkilöt, %; Naiset, 16-24 vuotta
10.2.1.c --- Suhteellisessa pienituloisuudessa elävät henkilöt, %; Miehet 16+ vuotta
10.2.1.d --- Suhteellisessa pienituloisuudessa elävät henkilöt, %; Naiset, 16+ vuotta
10.2.1.e --- Suhteellisessa pienituloisuudessa elävät henkilöt, %; Miehet, 25-34 vuotta
10.2.1.f --- Suhteellisessa pienituloisuudessa elävät henkilöt, %; Naiset, 25-34 vuotta
10.2.1.g --- Suhteellisessa pienituloisuudessa elävät henkilöt, %; Miehet, 35-44 vuotta
10.2.1.h --- Suhteellisessa pienituloisuudessa elävät henkilöt, %; Naiset, 35-44 vuotta
10.2.1.i --- Suhteellisessa pienituloisuudessa elävät henkilöt, %; Miehet, 45-54 vuotta
10.2.1.j --- Suhteellisessa pienituloisuudessa elävät henkilöt, %; Naiset, 45-54 vuotta
10.2.1.k --- Suhteellisessa pienituloisuudessa elävät henkilöt, %; Miehet, 55-64 vuotta
10.2.1.l --- Suhteellisessa pienituloisuudessa elävät henkilöt, %; Naiset, 55-64 vuotta
10.2.1.m --- Suhteellisessa pienituloisuudessa elävät henkilöt, %; Miehet, 65+ vuotta
10.2.1.n --- Suhteellisessa pienituloisuudessa elävät henkilöt, %; Naiset, 65+ vuotta
10.4.1 --- Työpanoksen osuus BKT:stä, %
12.2.2.a --- Kotimainen materiaalien kulutus, kg
12.2.2.b --- Kotimainen materiaalien kulutus henkeä kohti, kg
12.2.2.c --- Kotimainen materiaalien kulutus BKT:ta kohden, kg/euro
12.a.1 --- Kehitysapu kestävän kulutuksen ja tuotannon teknologian kehitykseen, euroa
14.1.1 --- Rannikon rehevöitymisindeksi ja kelluvan muovijätteen tiheys
15.a.1 --- Julkinen kehitysapu ja julkiset menot biodiversiteetin ja ekosysteemien suojeluun ja kestävään käyttöön, euroa
15.b.1 --- Julkinen kehitysapu ja julkiset menot biodiversiteetin ja ekosysteemien suojeluun ja kestävään käyttöön, euroa
16.1.1 --- Tahallisten henkirikosten uhrien määrä 100 000 asukasta kohden
17.1.1 --- Valtion kokonaistulot suhteessa BKT:hen, %
17.6.2.a --- Kiinteän laajakaistan liittymät 100 000 asukasta kohden; Kaikki nopeudet
17.6.2.b --- Kiinteän laajakaistan liittymät 100 000 asukasta kohden; 10 MBPS
17.6.2.c --- Kiinteän laajakaistan liittymät 100 000 asukasta kohden; 256KT2 MBPS
17.6.2.d --- Kiinteän laajakaistan liittymät 100 000 asukasta kohden; 2MT10 MBPS
17.7.1 --- Kehitysmaarahoitus ympäristön huomioivan teknologian kehittämisen, viennin, jakelun ja levittämisen edistämiseen, euroa
17.9.1 --- Kehitysyhteistyöhön sidottu rahoitus- ja tekninen apu, euroa
17.19.1 --- Kehitysmaiden tilastollisen kapasiteetin vahvistamiseen käytettävät resurssit