Suomen virallinen tilasto

Vapaa-ajan osallistuminen

Tuottaja: Tilastokeskus
Tiedot:

Tuorein julkistus:
Musiikin kuuntelu vähentynyt lasten ja työikäisen aikuisväestön keskuudessa
22.5.2019
Tilastokeskuksen vuoden 2017 vapaa-aikatutkimuksen mukaan sekä 10 - 14- että 20 - 64-vuotiaat kuuntelivat vuonna 2017 vähemmän musiikkia kuin vastaavan ikäiset 1990- tai 2000-luvun alussa. Musiikin kuuntelun vähentyminen näkyy erityisesti päivittäisessä kuuntelussa, viikkotasolla lasku on ollut maltillisempaa. Musiikin kuuntelun vähentyminen on ollut suurinta 35 - 54-vuotiaiden keskuudessa. 2000-luvun alussa tämän ikäisistä vielä noin kolme neljästä, mutta vuonna 2017 enää reilu puolet kuunteli musiikkia päivittäin. Musiikin kuuntelu on edelleen yleisintä 15 - 19-vuotiaana, eikä tässä ole tapahtunut muutosta. Sen sijaan yli 64-vuotiaat kuuntelivat vuonna 2017 musiikkia useammin kuin vastaavan ikäiset neljännesvuosisata sitten.

Seuraava julkistus:
Tästä tilastosta ei vuonna 2020 ilmesty suomenkielisiä tilastojulkistuksia.

Kuvaus: Vapaa-aikatutkimus on kyselytutkimus, jossa selvitetään väestön vapaa-ajan harrastuksia ja yhteiskunnallista osallistumista, niiden kehitystä ja eri väestöryhmien osallistumista. Tutkimuksella saadaan lisäksi tietoa mm. työn ja vapaa-ajan suhteesta, sosiaalisista suhteista ja eri elämänpiirien tärkeydestä. Vapaa-aikatutkimus on tehty vuosina 1977, 1981, 1991 ja 2002.
Lue koko kuvaus >>>
Asiasanat: ajankäyttö, elokuvat, elämäntapa, harrastajateatterit, harrastukset, internet, joukkoviestintä, kirjat, konsertit, kotityö, kulttuuri, kulttuuriharrastukset, kulttuurimatkailu, kulttuuriosallistuminen, kulttuuritapahtumat, kulttuuriyhdistykset, kuorot, kuvataide, käsityöt, liikunta, lukeminen, museot, musiikki, ooppera, opiskelu, osallistuminen, radio, sanomalehdet, sosiaaliset suhteet, sosioekonominen asema, taide, taideharrastukset, tanssi, teatteri, televisio, tietokoneet, tietotekniikka, vapaa-aika, vapaaehtoistyö, video, äänitteet.
Tilastot asiasanoittain >>>
Muutos: Tilaston nimi on muuttunut
4.1.2018
Vapaa-aikatutkimus-tilasto julkaistaan jatkossa nimellä Vapaa-ajan osallistuminen.

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Vapaa-ajan osallistuminen [verkkojulkaisu].
Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 9.4.2020].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/vpa/index.html