Suomen virallinen tilasto

Vapaa-ajan osallistuminen

Tuottaja: Tilastokeskus
Tiedot:

Tuorein julkistus:
Konserteissa käyminen yleistyy ja monipuolistuu
21.11.2018
Ainakin yhdessä kulttuuritilaisuudessa oli käynyt vuoden 2017 aikana 83 prosenttia 10 vuotta täyttäneestä väestöstä. Osuus oli hiukan suurempi kuin vuonna 2002. Kulttuuritilaisuuksiksi on tässä luettu elokuvat, konsertit, teatteri, taidemuseot ja -näyttelyt, muut museot, tanssiesitykset ja ooppera. Elokuvat ja konsertit olivat suosituimmat kulttuuritilaisuudet. Oopperassa käyminen on edelleen selvästi harvinaisin kulttuuriosallistumisen muoto. Tiedot käyvät ilmi Tilastokeskuksen vuoden 2017 vapaa-aikatutkimuksesta.

Seuraava julkistus:
31.1.2019

Kuvaus: Vapaa-aikatutkimus on kyselytutkimus, jossa selvitetään väestön vapaa-ajan harrastuksia ja yhteiskunnallista osallistumista, niiden kehitystä ja eri väestöryhmien osallistumista. Tutkimuksella saadaan lisäksi tietoa mm. työn ja vapaa-ajan suhteesta, sosiaalisista suhteista ja eri elämänpiirien tärkeydestä. Vapaa-aikatutkimus on tehty vuosina 1977, 1981, 1991 ja 2002.
Lue koko kuvaus >>>
Asiasanat: ajankäyttö, elokuvat, elämäntapa, harrastajateatterit, harrastukset, internet, joukkoviestintä, kirjat, konsertit, kotityö, kulttuuri, kulttuuriharrastukset, kulttuurimatkailu, kulttuuriosallistuminen, kulttuuritapahtumat, kulttuuriyhdistykset, kuorot, kuvataide, käsityöt, liikunta, lukeminen, museot, musiikki, ooppera, opiskelu, osallistuminen, radio, sanomalehdet, sosiaaliset suhteet, sosioekonominen asema, taide, taideharrastukset, tanssi, teatteri, televisio, tietokoneet, tietotekniikka, vapaa-aika, vapaaehtoistyö, video, äänitteet.
Tilastot asiasanoittain >>>
Muutos: Tilaston nimi on muuttunut
4.1.2018
Vapaa-aikatutkimus-tilasto julkaistaan jatkossa nimellä Vapaa-ajan osallistuminen.

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Vapaa-ajan osallistuminen [verkkojulkaisu].
Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 11.12.2018].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/vpa/index.html