Tämän tilaston uudet tiedot julkaistaan Ympäristönsuojelumenot -tilaston sivuilla.

Julkaistu: 8.5.2014

Teollisuus investoi ympäristönsuojeluun vuonna 2012 aiempaa enemmän

Teollisuus investoi ympäristönsuojeluun vuonna 2012 aiempaa enemmän, noin 302 miljoonaa euroa. Teollisuudenaloista suurimpia investoijia olivat metalliteollisuus sekä energiahuolto. Ympäristöinvestointeja kohdennettiin eniten ilmansuojeluun. Kaikista teollisuuden ympäristömenoista suurimman osan muodostivat kuitenkin ympäristönsuojelusta johtuvat toimintamenot, joista pääosa koostuu ympäristönsuojelulaitteiden käyttö- ja kunnossapitokuluista.

Ympäristönsuojeluinvestoinnit kohteittain 2012

Ympäristönsuojeluinvestoinnit kohteittain 2012

Teollisuuden investoinnit ympäristönsuojeluun olivat yhteensä noin 302 miljoonaa euroa vuonna 2012, mikä on enemmän kuin koskaan aikaisemmin. Eniten ympäristönsuojeluun investoivat metalliteollisuus ja energiahuolto, molemmat yli 70 miljoonaa euroa. Valtaosa energiantuotannon ja puolet metalliteollisuuden ympäristöinvestoinneista kohdistuivat ilmansuojeluun.

Suurin osuus, 45 prosenttia, kaikista teollisuuden ympäristöinvestoinneista kohdistuikin ilmansuojeluun, kaikkiaan 136 miljoonaa euroa. Tähän summaan sisältyy investointeja useiden eri ilmapäästöjen hallintaa varten. Tilaston ulkopuolelle jää kuitenkin osa kasvihuonekaasujen vähentämiseen vaikuttavista toimenpiteistä, koska tilasto ei kata energiansäästötoimia.

Vesiensuojelun osuus nousi jälleen toiseksi suurimmaksi ja oli 28 prosenttia kaikista ympäristöinvestoinneista. Jätehuollon ja maaperän sekä pohjaveden suojelun osuus oli 22 prosenttia.

Ympäristönsuojelulaitteista ja -toimenpiteistä aiheutuu investointien lisäksi käyttökuluja sekä muita toimintamenoja kuten hallinto- ja tutkimuskuluja. Ympäristönsuojelusta johtuvat toimintamenot olivat vuonna 2012 lähes 560 miljoonaa euroa, mikä käsitti 65 prosenttia kaikista teollisuuden ympäristönsuojelumenoista. Toimintamenoista pääosa koostui erilaisten ympäristönsuojelulaitteiden käyttö- ja kunnossapitokuluista. Näistä vesiensuojeluun kohdistui edelleen suurin osuus, joka vuonna 2012 oli 42 prosenttia ympäristönsuojelun käyttö- ja kunnossapitokuluista.


Lähde: Teollisuuden ympäristönsuojelumenot 2012, Tilastokeskus

Lisätietoja: Eila Salomaa 09 1734 3760, ymparisto.energia@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Leena Storgårds

Julkaisu pdf-muodossa (11 sivua 274,7 kt)

Taulukot

Tietokantataulukot

Liitetaulukot

Kuviot
Laatuselosteet

Päivitetty 8.5.2014

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Teollisuuden ympäristönsuojelumenot [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-3886. 2012. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 9.8.2020].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/tymm/2012/tymm_2012_2014-05-08_tie_001_fi.html