Tämä tilasto on lakkautettu.

Tilastosta ei enää tuoteta uusia tietoja.

Taulukko 14. Telelaitteiden tuonti ja vienti vuosina 1995-2008, miljoonaa euroa

Vuosi 1) Tuonti Vienti
miljoonaa 
euroa
muutos, % osuus, %
kokonais-
tuonnista
miljoonaa 
euroa
muutos, % osuus, %
kokonais-
viennistä
1995 235,8   1,1 1 998,0   6,7
1996 318,9 35,2 1,3 2 600,0 30,1 8,3
1997 387,6 21,5 1,4 3 528,4 35,7 9,9
1998 497,7 28,4 1,7 4 930,7 39,7 12,7
1999 568,3 14,2 1,9 5 558,5 12,7 14,2
2000 1 268,7 123,3 3,4 8 923,3 60,5 18,0
2001 1 183,4 -6,7 3,3 7 589,7 -14,9 15,9
2002 740,1 -37,5 2,1 7 575,6 -0,2 16,1
2003 759,4 2,6 2,1 7 172,6 -5,3 15,5
2004 871,5 14,8 2,2 6 203,1 -13,5 12,7
2005 1 743,8 100,1 3,7 8 518,2 37,3 16,3
2006 1 936,9 11,1 3,5 8 401,2 -1,4 13,7
2007 3 612,6 86,5 6,1 8 896,1 5,9 13,5
2008 3 882,2 7,5 6,2 8 737,4 -1,8 13,3
1) Lähde: Tullihallitus

Lähde: Televiestintä 2008, Tilastokeskus

Lisätietoja: Mervi Niemi (09) 1734 3263, Kari-Pekka Niemi (09) 1734 3399, tiede.teknologia@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Leena Storgårds


Päivitetty 9.6.2009

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Televiestintä [verkkojulkaisu].
2008, Taulukko 14. Telelaitteiden tuonti ja vienti vuosina 1995-2008, miljoonaa euroa . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 16.9.2019].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/tvie/2008/tvie_2008_2009-06-09_tau_014_fi.html