Liitetaulukko 30. Ostaminen ja tilaaminen verkon kautta 2019, %-osuus väestöstä

  Ostanut tai tilannut joskus verkon kautta Ostanut tai tilannut verkon kautta viimeisen 12 kk aikana Ostanut tai tilannut verkon kautta viimeisen 3 kk aikana
16-24v 90 85 59
25-34v 96 90 71
35-44v 96 90 75
45-54v 89 79 59
55-64v 76 67 47
65-74v 41 31 21
75-89v 16 11 7
 
Opiskelija 91 85 62
Työllinen 91 84 66
Eläkeläinen 37 29 20
 
Perusasteen koulutus 54 47 33
Keskiasteen koulutus 77 68 50
Korkea-asteen koulutus 88 81 64
 
Pääkaupunkiseutu 83 76 57
Suuret kaupungit 77 68 52
Muut kaupunkimaiset kunnat 73 65 49
Taajaan as/maaseutum. kunnat 67 60 44
 
Miehet 75 68 51
Naiset 73 65 49
 
Kaikki 74 67 50

Lähde: Väestön tieto- ja viestintätekniikan käyttö -tutkimus 2019, Tilastokeskus

Lisätietoja: Perttu Melkas 029 551 2511, Rauli Kohvakka 029 551 3448, tietoyhteiskunta.info@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Jari Tarkoma


Päivitetty 7.11.2019

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Väestön tieto- ja viestintätekniikan käyttö [verkkojulkaisu].
ISSN=2341-8699. 2019, Liitetaulukko 30. Ostaminen ja tilaaminen verkon kautta 2019, %-osuus väestöstä . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 28.2.2020].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/sutivi/2019/sutivi_2019_2019-11-07_tau_030_fi.html