Liitetaulukko 17. Internetin käyttö pankkiasioihin, työn etsimiseen, omien tavaroiden myyntiin ja käytettyjen tavaroiden ostamiseen 2019, %-osuus väestöstä 1)

  Pankkiasioiden hoitamiseen Työn etsimiseen, työpaikka hakemuksen lähettamiseen Omien tavaroiden, tuotteiden ja palveluiden myyntiin Käytettyjen tavaroiden ostamiseen
16-24v 83 63 31 36
25-34v 100 52 41 51
35-44v 99 38 46 54
45-54v 94 28 35 39
55-64v 94 19 23 32
65-74v 73 1 15 14
75-89v 36 0 2 3
 
Opiskelija 82 71 29 34
Työllinen 98 32 37 45
Eläkeläinen 62 2 12 13
 
Perusasteen koulutus 65 28 20 23
Keskiasteen koulutus 89 27 30 39
Korkea-asteen koulutus 97 32 34 37
 
Pääkaupunkiseutu 93 38 34 34
Suuret kaupungit 88 35 30 37
Muut kaupunkimaiset kunnat 84 26 27 32
Taajaan as/maaseutum. kunnat 78 20 25 34
 
Miehet 85 28 29 36
Naiset 85 29 28 32
 
Kaikki 85 29 29 34
1) Viimeisen 3 kuukauden aikana.

Lähde: Väestön tieto- ja viestintätekniikan käyttö -tutkimus 2019, Tilastokeskus

Lisätietoja: Perttu Melkas 029 551 2511, Rauli Kohvakka 029 551 3448, tietoyhteiskunta.info@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Jari Tarkoma


Päivitetty 7.11.2019

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Väestön tieto- ja viestintätekniikan käyttö [verkkojulkaisu].
ISSN=2341-8699. 2019, Liitetaulukko 17. Internetin käyttö pankkiasioihin, työn etsimiseen, omien tavaroiden myyntiin ja käytettyjen tavaroiden ostamiseen 2019, %-osuus väestöstä 1) . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 17.11.2019].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/sutivi/2019/sutivi_2019_2019-11-07_tau_017_fi.html