Liitetaulukko 17. Käyttänyt internetiä puheluihin, pikaviestintään älypuhelimella, sähköpostin käyttöön ja tallentanut verkkolevytilaan iän, toiminnan, koulutusasteen, asuinpaikan kaupunkimaisuuden ja sukupuolen mukaan 2015, %-osuus väestöstä

  Käyttänyt internetiä puheluihin tai videopuheluihin Käyttänyt internetissä pikaviestipalvelua älypuhelimella Käyttänyt sähköpostia Tallentanut tiedostoja internetin henkilökohtaiseen levytilaan viimeisten 3 kk aikana
%-osuus väestöstä
16-24v 47 94 99 51
25-34v 37 77 97 51
35-44v 28 64 96 44
45-54v 17 48 90 26
55-64v 21 25 80 21
65-74v 14 8 56 11
75-89v 6 2 23 4
         
Opiskelija 48 88 98 52
Työllinen 26 59 93 38
Eläkeläinen 11 7 48 9
         
Perusasteen koulutus 24 41 63 24
Keskiasteen koulutus 23 46 82 32
Korkea-asteen koulutus 28 53 94 37
         
Pääkaupunkiseutu 31 55 90 41
Suuret kaupungit 29 54 82 35
Muut kaupunkimaiset kunnat 25 46 80 29
Taajaan asutut / maaseutumaiset kunnat 17 38 73 24
         
Miehet 16-89v 26 46 80 34
Naiset 16-89v 23 47 80 27
         
Yhteensä 16-89v 25 47 80 31
Yhteensä 16-74v 27 51 86 34

Lähde: Väestön tieto- ja viestintätekniikan käyttö -tutkimus 2015, Tilastokeskus

Lisätietoja: Rauli Kohvakka 029 551 3448, Perttu Melkas 029 551 2511, tietoyhteiskunta.info@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Jari Tarkoma


Päivitetty 14.12.2015

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Väestön tieto- ja viestintätekniikan käyttö [verkkojulkaisu].
ISSN=2341-8699. 13 2015, Liitetaulukko 17. Käyttänyt internetiä puheluihin, pikaviestintään älypuhelimella, sähköpostin käyttöön ja tallentanut verkkolevytilaan iän, toiminnan, koulutusasteen, asuinpaikan kaupunkimaisuuden ja sukupuolen mukaan 2015, %-osuus väestöstä . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 12.8.2020].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/sutivi/2015/13/sutivi_2015_13_2016-12-14_tau_009_fi.html