Liitetaulukko 1. Tutkinnon suorittaneiden pääasiallinen toiminta vuoden kuluttua valmistumisesta vuoden 2019 lopussa

Koulutusaste Tutkinnon suorittaneita 2018 yhteensä Työllisiä yhteensä Päätoimisia opiskelijoita Työttömiä Muita Tutkinnon suorittaneista työn ohessa opiskelevia työllisiä
  %   %   %   %   %   %
Yhteensä 145 670 100,0 105 775 72,6 18 578 12,8 11 625 8,0 9 692 6,7 20 835 14,3
Ylioppilastutkinto tai muu lukiokoulutuksen tutkinto 28 067 100,0 13 432 47,9 9 973 35,5 1 430 5,1 3 232 11,5 5 027 17,9
Ammatillinen perustutkinto 48 835 100,0 34 074 69,8 3 440 7,0 6 977 14,3 4 344 8,9 4 321 8,8
Ammattitutkinto 11 305 100,0 9 618 85,1 401 3,5 959 8,5 327 2,9 1 162 10,3
Erikoisammattitutkinto 3 683 100,0 3 477 94,4 38 1,0 112 3,0 56 1,5 422 11,5
Opistoasteen tutkinto 54 100,0 35 64,8 6 11,1 1 1,9 12 22,2 4 7,4
Ammattikorkeakoulututkinto 23 404 100,0 20 829 89,0 694 3,0 1 164 5,0 717 3,1 1 842 7,9
Alempi korkeakoulututkinto 10 981 100,0 7 064 64,3 3 679 33,5 121 1,1 117 1,1 6 103 55,6
Ylempi ammattikorkeakoulututkinto 3 047 100,0 2 897 95,1 20 0,7 85 2,8 45 1,5 210 6,9
Ylempi korkeakoulututkinto 14 585 100,0 12 891 88,4 307 2,1 696 4,8 691 4,7 1 652 11,3
Lääkärien erikoistumiskoulutus 18 100,0 18 100,0 - - - - - - 5 27,8
Lisensiaatintutkinto 152 100,0 125 82,2 5 3,3 11 7,2 11 7,2 17 11,2
Tohtorintutkinto 1 539 100,0 1 315 85,4 15 1,0 69 4,5 140 9,1 70 4,5

Lähde: Koulutustilastot 2021. Tilastokeskus

Lisätietoja: Mika Witting 029 551 3530, koulutustilastot@tilastokeskus.fi

Vastaava osastopäällikkö: Hannele Orjala


Päivitetty 21.1.2021

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Sijoittuminen koulutuksen jälkeen [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-9442. 2019, Liitetaulukko 1. Tutkinnon suorittaneiden pääasiallinen toiminta vuoden kuluttua valmistumisesta vuoden 2019 lopussa . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 12.4.2021].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/sijk/2019/sijk_2019_2021-01-21_tau_001_fi.html