Julkaistu: 25.1.2018

Vastavalmistuneet työllistyivät edellisvuotta paremmin

Tilastokeskuksen koulutustilastojen mukaan vastavalmistuneet työllistyivät paremmin vuonna 2016 kuin vuotta aiemmin. Työllisyys kääntyi lievään kasvuun neljän vuoden heikkenemisen jälkeen. Vuoden kuluttua valmistumisesta toisen asteen ammatillisen koulutuksen suorittaneista työssä oli 65 prosenttia, ammattikorkeakoulututkinnon ja ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneista 83 prosenttia. Tohtorin tutkinnon suorittaneista oli työllistynyt 82 prosenttia.

Tutkinnon suorittaneiden työllisyys vuoden kuluttua valmistumisesta 1998–2016, %

Tutkinnon suorittaneiden työllisyys vuoden kuluttua valmistumisesta 1998–2016, %

Vastavalmistuneiden työllistymistä mitataan vuosi valmistumisen jälkeen. Valmistuneista oli vuoden kuluttua töissä 66 prosenttia, prosenttiyksikön enemmän kuin edellisenä vuonna. Päätoimisesti työskenteli 51 prosenttia ja opiskelujen ohella oli töissä 15 prosenttia. Työttömien osuus oli 13 prosenttia.

Vastavalmistuneet naiset työllistyivät miehiä useammin

Vuonna 2016 vastavalmistuneet naiset olivat työllistyneet 10 prosenttiyksikköä paremmin kuin miehet. Kaikista vastavalmistuneista naisista työssä oli 71 prosenttia ja miehistä 61 prosenttia. Toisen asteen ammatillisen koulutuksen suorittaneista työssä oli 65 prosenttia, naisista 71 prosenttia ja miehistä 60 prosenttia. Lähes joka viides vastavalmistunut toisen asteen ammatillisen tutkinnon suorittanut oli työttömänä vuoden kuluttua valmistumisesta, naisista 15 prosenttia ja miehistä 23 prosenttia.

Tutkinnon suorittaneiden työllisyys vuoden kuluttua valmistumisesta koulutusasteen ja sukupuolen mukaan 2016, %

Tutkinnon suorittaneiden työllisyys vuoden kuluttua valmistumisesta koulutusasteen ja sukupuolen mukaan 2016, %

Ammattikorkeakoulututkinnon ja ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneista vastavalmistuneista oli työllistynyt vuoden päästä 83 prosenttia. Ammattikorkeakoulututkinnon suorittaneista naisista työllistyi 84 prosenttia ja miehistä 82 prosenttia. Ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneista naisista työllistyi 82 prosenttia ja miehistä 85 prosenttia. Sekä ammattikorkeakoulututkinnon että ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneista 9 prosenttia oli työttömänä. Loput jatkoivat opiskelua tai olivat muussa toiminnassa, esimerkiksi vanhempainvapaalla. Tohtoreiden työllistyminen pysyi ennallaan edelliseen vuoteen nähden. Vastavalmistuneista tohtoreista oli vuoden päästä töissä 82 prosenttia, naisista työllistyi 84 prosenttia ja miehistä 80 prosenttia.

Ylioppilastutkinnon suorittaneista suurin osa oli vuoden päästä jatkamassa opintojaan, vaikka välittömästi samana vuonna opiskelua jatkoi vain joka kolmas ks. Koulutukseen hakeutuminen . Vuoden päästä tutkinnon suorittamisen jälkeen ylioppilaista 59 prosenttia jatkoi tutkintotavoitteista opiskelua, naisista 64 prosenttia ja miehistä 52 prosenttia. Jatko-opintojen ohella joka viides myös työskenteli. Edellisen vuoden ylioppilaista 22 prosenttia työskenteli päätoimisesti ja työttömänä oli 7 prosenttia.

Suurimmassa osassa yliopistokoulutuksia opinto-oikeus on ylempään korkeakoulututkintoon. Siksi suurin osa vastavalmistuneista alemman korkeakoulututkinnon suorittaneista jatkoi opintojaan (88 prosenttia), naisista ja miehistä yhtä moni. Yli puolet teki myös opintojen ohella töitä (55 prosenttia).

Työhön sijoittumisessa oli eroja koulutusaloittain. Parhaiten sijoittuivat naisvaltaiselta terveys- ja hyvinvointialalta valmistuneet, joista työllisiä oli 83 prosenttia valmistuneista. Kasvatusalalta työllistyttiin lähes yhtä hyvin. Siltä valmistuneista 79 prosenttia oli työllisiä vuoden päästä. Eniten työttömiä oli tietojenkäsittelyn ja tietoliikenteen sekä tekniikan aloilla, 19 prosenttia valmistuneista. Näiden koulutusalojen työllisyys oli kuitenkin parantunut edelliseen vuoteen verrattuna eniten. Tarkempaa tietoa vastavalmistuneiden työllisyydestä koulutusasteen ja -alan mukaan löytyy tietokantataulukoista .

Maakunnittain vastavalmistuneiden työllisyys vaihteli Ahvenanmaan 83 prosentista Pohjois-Karjalan 57 prosenttiin. Vastavalmistuneista naisista Pohjois-Karjalassa työllistyi 60 prosenttia ja miehistä 53 prosenttia. Koko maan keskiarvon tasolla tai paremmin työllistyttiin Ahvenanmaan lisäksi Uudenmaan, Varsinais-Suomen, Kanta-Hämeen, Etelä-Pohjanmaan ja Pohjanmaan maakunnissa.


Lähde: Koulutustilastot 2018. Tilastokeskus

Lisätietoja: Anna Loukkola 029 551 3678, koulutustilastot@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Jari Tarkoma

Julkaisu pdf-muodossa (224,2 kt)

Taulukot

Tietokantataulukot

Liitetaulukot

Laatuselosteet

Päivitetty 25.1.2018

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Sijoittuminen koulutuksen jälkeen [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-9442. 2016. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 22.11.2019].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/sijk/2016/sijk_2016_2018-01-25_tie_001_fi.html