Julkaistu: 6.3.2013

Suurin osa vastavalmistuneista työllistyi edellisvuotta paremmin vuonna 2011

Tilastokeskuksen mukaan suurin osa vastavalmistuneista työllistyi paremmin vuonna 2011 kuin vuotta aiemmin. Toisen asteen ammatillisen tutkinnon suorittaneiden työllisyys parani eniten, runsas 2 prosenttiyksikköä. Heistä oli työssä 71 prosenttia ja työttömänä 12 prosenttia. Työttömistä oli kolme neljästä alle 30-vuotiaita. Ammattikorkeakoulututkinnon suorittaneista työllistyi 87 prosenttia, ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneista, mm. maistereista ja diplomi-insinööreistä, työhön sijoittui 88 prosenttia, samoin tohtoreista 88 prosenttia. Vastavalmistuneiden työllistyminen on kohentunut tai pysynyt ennallaan runsaan kymmenen vuoden aikana lukuun ottamatta vuoden 2009 työllisyyden heikkenemistä.

Tutkinnon suorittaneiden työllisyys vuoden kuluttua valmistumisesta 1998–2011, %

Tutkinnon suorittaneiden työllisyys vuoden kuluttua valmistumisesta 1998–2011, %

Vastavalmistuneiden työllistymistä mitataan vuoden kuluttua valmistumisen jälkeen. Kaikkien vastavalmistuneiden työllisyys parani 2 prosenttiyksikköä edellisvuodesta, työllisiä oli 70 prosenttia. Kaikista vastavalmistuneista työn ohessa opiskeli 17 prosenttia ja päätoimisesti opiskeli 14 prosenttia, ylioppilaista 38 prosenttia ja alemman korkeakoulututkinnon suorittaneista 29 prosenttia.

Työttömien osuus pieneni puoli prosenttiyksikköä. Työttömien osuus oli 7 prosenttia. Työttömänä oli eniten toisen asteen ammatillisesta koulutuksesta valmistuneista, 12 prosenttia. Ammattikorkeakouluista valmistuneista oli työttömänä vajaa 6 prosenttia ja ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneista neljä ja puoli prosenttia.

Miesten ja naisten työhön sijoittuminen parani, miesten runsas kolme ja naisten vajaa kaksi prosenttiyksikköä. Naiset työllistyivät kuitenkin miehiä paremmin. Työllisten naisten osuus oli 10 prosenttiyksikköä miesten osuutta suurempi. Kaikista vastavalmistuneista miehistä oli työssä 64 prosenttia ja naisista 74 prosenttia. Toisen asteen ammatillisesta koulutuksesta valmistuneista miehistä 66 prosenttia ja naisista 77 prosenttia oli työllistynyt. Ammattikorkeakoulututkinnon suorittaneista miehistä oli työssä 86 prosenttia ja naisista 88 prosenttia. Ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneista miehistä oli työllistynyt 90 prosenttia ja naisista 87 prosenttia.

Sijoittumisessa oli eroja koulutusaloittain. Työllistyminen oli vaikeinta kulttuurialalta valmistuneilla. Työllisten osuus oli 66 prosenttia. Koulutusaloittain parhaiten sijoittuivat suojelualalta ja sosiaali-, terveys- ja liikunta-alalta valmistuneet. Työllisten osuus oli yli 88 prosenttia. Kaikilla koulutuksen aloilla korkeakoulututkinnon suorittaneet sijoittuivat töihin toisen asteen koulutuksesta valmistuneita paremmin. Luonnontieteiden alan toisen asteen koulutuksesta, tieto- ja viestintätekniikan perustutkinnosta, valmistuneita oli eniten työttömänä, 18 prosenttia.

Maakunnittain työllisyys vaihteli Ahvenanmaan 82 prosentista Pohjois-Karjalan 60 prosenttiin. Koko maan keskiarvoa paremmin työllistyttiin Ahvenanmaan lisäksi Uudenmaan, Kanta-Hämeen ja Pohjanmaan maakunnissa.


Lähde: Koulutustilastot 2013. Tilastokeskus

Lisätietoja: Ritva Kaukonen 09 1734 3311, Anna Loukkola 09 1734 3678, koulutustilastot@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Riitta Harala

Julkaisu pdf-muodossa (237,3 kt)

Taulukot

Tietokantataulukot

Liitetaulukot

Kuviot
Laatuselosteet

Päivitetty 6.3.2013

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Sijoittuminen koulutuksen jälkeen [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-9442. 2011. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 12.11.2019].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/sijk/2011/sijk_2011_2013-03-06_tie_001_fi.html