Tämän tilaston uudet tiedot julkaistaan Alueellinen yritystoimintatilasto -tilaston sivuilla.

Toimialaluokitus TOL 2008 otetaan käyttöön rakentamisen alue- ja toimialatilastossa helmikuussa 2010

Rakentamisen uudet julkaistavat toimialat TOL 2008 -luokituksella

Toimialaluokitus otetaan käyttöön Rakentamisen alue- ja toimialatilastossa helmikuussa 2010. Alla on luettelo rakentamisen alue- ja toimialatilaston suunnitelluista TOL 2008 -luokituksen mukaisista julkaistavista toimialoista. Lisätietoja aiheesta saa Heikki Pihlajalta 09-17342467, rakenne.tilastot@tilastokeskus

Koko maan toimialat

F Rakentaminen

41 Talonrakentaminen

411 Rakennuttaminen ja rakennushankkeiden kehittäminen

412 Asuin- ja muiden rakennusten rakentaminen

42 Maa- ja vesirakentaminen

421 Teiden ja rautateiden rakentaminen

4211 Teiden ja moottoriteiden rakentaminen

4212 Rautateiden ja metrolinjojen rakentaminen

4213 Siltojen ja tunneleiden rakentaminen

422 Yleisten jakeluverkkojen rakentaminen

4221 Yleisten jakeluverkkojen rakentaminen nestemäisiä ja kaasumaisia aineita varten

4222 Sähkö- ja tietoliikenneverkkojen rakentaminen

429 Muu maa- ja vesirakentaminen

4291 Vesirakentaminen

4299 Muualla luokittelematon maa- ja vesirakentaminen

42991 Maa- ja vesirakennushankkeiden kehittäminen ja rakennuttaminen

42999 Muu muualla luokittelematon maa- ja vesirakentaminen

43 Erikoistunut rakennustoiminta

431 Rakennusten ja rakennelmien purku ja rakennuspaikan valmistelutyöt

432 Sähkö-, vesijohto- ja muu rakennusasennus

4321 Sähköasennus

4322 Lämpö-, vesijohto- ja ilmastointiasennus

4329 Muu rakennusasennus

43291 Lämpö-, ääni- ja tärinäeristeiden asennus

43292 Hissien ja liukuportaiden asennus

43299 Muualla luokittelematon rakennusasennus

433 Rakennusten ja rakennelmien viimeistely

4331 Rappaus

4332 Rakennuspuusepän asennustyöt

4333 Lattianpäällystys ja seinien verhoilu

4334 Maalaus ja lasitus

43341 Maalaus

43342 Lasitus

439 Muu erikoistunut rakennustoiminta

4391 Kattorakenteiden asennus ja kattaminen

4399 Muualla luokittelematon erikoistunut rakennustoiminta

43991 Rakennuskonevuokraus käyttäjineen

43999 Muu muualla luokittelematon erikoistunut rakennustoiminta

Luokkien yksityiskohtaiset kuvaukset löytyvät Tilastokeskuksen luokitussivuilta.

Maakunttain julkaistavat toimialoittain

F Rakentaminen

41 Talonrakentaminen

42 Maa- ja vesirakentaminen

43 Erikoistunut rakennustoiminta

431 Rakennusten ja rakennelmien purku ja rakennuspaikan valmistelutyöt

432 Sähkö-, vesijohto- ja muu rakennusasennus

433 Rakennusten ja rakennelmien viimeistely

439 Muu erikoistunut rakennustoiminta

Taannehtivien tietojen julkaiseminen TOL 2008 -luokituksella

Kaikkien edellä lueteltujen toimialojen kehityksestä julkaistaan taannehtivat tiedot vuodesta 2002 alkaen. Taannehtivat sarjat lasketaan mikroaineistosta.


Päivitetty 31.8.2009

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Rakentamisen alue- ja toimialatilasto [verkkojulkaisu].
ISSN=1797-4755. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 21.4.2018].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/rata/rata_2009-08-31_luo_001.html

Jaa