Suomen virallinen tilasto

Palvelujen ulkomaankauppa

Tuottaja: Tilastokeskus
Tiedot:

Tuorein julkistus:
Tietotekniikkapalveluista ylijäämää palvelujen ulkomaankauppaan
27.5.2015
Palvelujen ulkomaankaupan ylijäämä kasvoi yli kymmenen prosenttia vuonna 2014 edellisvuoteen verrattuna Tilastokeskuksen ennakkotietojen mukaan. Suurin osa kasvusta selittyy tietokoneohjelmistojen viennillä, joka kasvoi yli miljardi euroa. Sekä tietokoneohjelmistot että muut tietotekniikkapalvelut ovat yli 2 miljardia euroa ylijäämäisiä, mistä johtuen tietotekniikkapalvelujen kokonaisylijäämä on 4 miljardia euroa.

Seuraava julkistus:
25.11.2015

Kuvaus: Palvelujen ulkomaankauppatilasto kuvaa palvelujen vientiä ja tuontia palvelutyypeittäin ja kohdemaittain. Palvelujen ulkomaankauppa sisältyy vaihtotaseeseen, joten tilasto muodostaa osan Suomen maksutasetta. Tilastotietoja käytetään myös kansantalouden tilinpidon ulkomaat -sektorin tietojen tuottamisessa. Tiedot toimitetaan EU:n keskustilastovirasto Eurostatille, Euroopan Keskuspankille (EKP), Kansainväliselle valuuttarahastolle (IMF) ja OECD:lle
Lue koko kuvaus >>>
Asiasanat: palvelut, tuonti, ulkomaankauppa, vienti, yritykset.
Tilastot asiasanoittain >>>
Muutos: Palvelujen ulkomaankaupan tilaston tietosisältöön muutoksia
6.6.2014
Palvelujen ulkomaankaupan tilastossa on otettu käyttöön uusi palvelueräluokitus tilastovuodesta 2013 alkaen.

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Palvelujen ulkomaankauppa [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-3509. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 13.10.2015].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/pul/index.html

Jaa