Tästä tilastosta on olemassa uudempi julkaisu

Tuorein julkaisu: Palvelualojen liikevaihtokuvaaja 2020, toukokuu

Julkaistu: 15.5.2007

Palvelualojen liikevaihto kasvoi 7,9 prosenttia joulu-helmikuussa

Palvelualojen liikevaihto oli Tilastokeskuksen mukaan joulukuun 2006 ja helmikuun 2007 välisenä aikana 7,9 prosenttia suurempi kuin vastaavana ajanjaksona vuotta aiemmin. Edellisellä marraskuuhun päättyneellä kolmen kuukauden jaksolla liikevaihdon lisäys oli 7,2 prosenttia. Palvelualoissa ei ole mukana kaupan toimialoja ja liikevaihto on työpäiväkorjattu poistamalla kalenterista aiheutuvat vaihtelut.

Palvelualojen päätoimialoista liikevaihdon kasvuvauhti oli nopeinta kiinteistö-, vuokraus-, tutkimus- ja liike-elämän palveluissa, jossa liikevaihto oli 10,7 prosenttia vuodentakaista suurempi. Majoitus- ja ravitsemistoiminnan liikevaihto kasvoi tuoreimmalla kolmen kuukauden jaksolla 7,8 prosenttia. Kuljetuksen, varastoinnin ja tietoliikenteen liikevaihdon kehitys nopeutui viime syksystä: kasvua kertyi tuoreimmalla kolmen kuukauden jaksolla 5,6 prosenttia. Muiden yhteiskunnallisten ja henkilökohtaisten palveluiden liikevaihto suureni joulu-helmikuussa 7,6 prosenttia.

Liikevaihdon työpäiväkorjattu vuosimuutos palvelualoilla, kolmen kuukauden keskiarvot, %

 
 
Kolmen kuukauden vuosimuutokset % *
3/2006-5/2006 6-8/2006 9-11/2006 12/2006-2/2007
Palvelualat yhteensä (pl. kauppa) 6,2 8,6 7,2 7,9
- Majoitus- ja ravitsemistoiminta 6,3 6,5 8,2 7,8
- Kuljetus, varastointi ja tietoliikenne 3,7 6,1 3,9 5,6
- Kiinteistö-, vuokraus- ja tutkimus-
palvelut sekä liike-elämän palvelut
8,9 12,0 10,6 10,7
- Muut yhteiskunnalliset ja
henkilökohtaiset palvelut
9,2 8,2 8,0 7,6
*) Kolmen kuukauden vuosimuutoksessa verrataan kolmen tilastokuukauden arvoja vuodentakaisten vastinkuukausien arvoihin.

Lähde: Liiketoiminnan kuukausikuvaajat 2007, helmikuu. Tilastokeskus

Lisätietoja: Ira Elomaa (09) 1734 2966, palvelut.suhdanne@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Hannele Orjala

Taulukot

Tietokantataulukot

Liitetaulukot

Kuviot

Päivitetty 15.5.2007

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Palvelualojen liikevaihtokuvaaja [verkkojulkaisu].
ISSN=1799-0971. helmikuu 2007. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 9.8.2020].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/plv/2007/02/plv_2007_02_2007-05-15_tie_001.html