Tästä tilastosta on olemassa uudempi julkaisu

Tuorein julkaisu: Palvelualojen liikevaihtokuvaaja 2020, toukokuu

Julkaistu: 13.4.2007

Palvelualojen liikevaihto kasvoi 7,2 prosenttia marras-tammikuussa

Palvelualojen liikevaihto oli Tilastokeskuksen mukaan marraskuun 2006 ja tammikuun 2007 välisenä aikana 7,2 prosenttia suurempi kuin vastaavana ajanjaksona vuotta aiemmin. Edellisellä lokakuuhun päättyneellä kolmen kuukauden jaksolla liikevaihdon lisäys oli 7,6 prosenttia. Palvelualoissa ei ole mukana kaupan toimialoja ja liikevaihto on työpäiväkorjattu poistamalla kalenterista aiheutuvat vaihtelut.

Palvelualojen päätoimialoista liikevaihdon kasvuvauhti oli nopeinta kiinteistö-, vuokraus-, tutkimus- ja liike-elämän palveluissa, jossa liikevaihto oli 9,8 prosenttia vuodentakaista suurempi. Majoitus- ja ravitsemistoiminnan liikevaihto kasvoi tuoreimmalla neljänneksellä 8,5 prosenttia. Kuljetuksen, varastoinnin ja tietoliikenteen liikevaihdon kasvu piristyi hiukan edeltävästä kolmen kuukauden jaksosta: kasvua vuodentakaiseen kertyi 4,9 prosenttia. Muiden yhteiskunnallisten ja henkilökohtaisten palveluiden liikevaihto kasvoi marras-tammikuussa 7,1 prosenttia.

Liikevaihdon työpäiväkorjattu vuosimuutos palvelualoilla, kolmen kuukauden keskiarvot, %

 
 
Kolmen kuukauden vuosimuutokset % *
2/2006-4/2006 5-7/2006 8-10/2006 11/2006-1/2007
Palvelualat yhteensä (pl. kauppa) 6,2 8,0 7,6 7,2
- Majoitus- ja ravitsemistoiminta 5,9 6,8 6,9 8,5
- Kuljetus, varastointi ja tietoliikenne 3,4 6,0 3,5 4,9
- Kiinteistö-, vuokraus- ja tutkimus-
palvelut sekä liike-elämän palvelut
9,5 10,2 12,5 9,8
- Muut yhteiskunnalliset ja
henkilökohtaiset palvelut
8,1 9,1 8,3 7,1
*) Kolmen kuukauden vuosimuutoksessa verrataan kolmen tilastokuukauden arvoja vuodentakaisten vastinkuukausien arvoihin.

Lähde: Liiketoiminnan kuukausikuvaajat 2007, tammikuu. Tilastokeskus

Lisätietoja: Ulla Virtanen (09) 1734 2702, palvelut.suhdanne@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Hannele Orjala

Taulukot

Tietokantataulukot

Liitetaulukot

Kuviot

Päivitetty 13.4.2007

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Palvelualojen liikevaihtokuvaaja [verkkojulkaisu].
ISSN=1799-0971. tammikuu 2007. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 3.8.2020].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/plv/2007/01/plv_2007_01_2007-04-13_tie_001.html