Tästä tilastosta on olemassa uudempi julkaisu

Tuorein julkaisu: Tuotannon suhdannekuvaaja 2020, maaliskuu

Julkaistu: 14.11.2006

Kokonaistuotanto kasvoi syyskuussa

Kokonaistuotannon määrä kasvoi 0,3 prosenttia syyskuussa edelliskuukaudesta Tilastokeskuksen kokonaistuotannon kuukausikuvaajan kausitasoitetun sarjan mukaan.

Kokonaistuotannon määrä 2000 - 2006, trendi ja kausitasoitettu sarja

Kokonaistuotannon kk-kuvaajan sarjat kausitasoitetaan Tramo/Seats -menetelmällä. Kausi- ja satunnaisvaihteluista tasoitettujen sarjojen (kausitasoitettu ja trendisarja) viimeiset havainnot tarkentuvat uusien havaintojen myötä kausitasoitusmenetelmissä.

Kokonaistuotanto oli 3,0 prosenttia suurempi kuin vuoden 2005 syyskuussa

Kokonaistuotannon määrä kasvoi 3,0 prosenttia vuoden 2006 syyskuussa edellisvuoden syyskuuhun verrattuna. Kuukausikuvaajan kuudesta päätoimialasta ainoastaan alkutuotanto laski. Vuoden 2006 syyskuussa oli yksi työpäivä vähemmän kuin edellisvuoden vastinkuukaudessa. Työpäiväkorjattuna kokonaistuotannon määrä kasvoi 3,9 prosenttia.

 

Kokonaistuotannon %-muutokset edellisvuoden vastaavasta kuukaudesta

Teollisuustuotanto kasvoi alkuperäisten sarjojen mukaan 4,7 prosenttia vuoden 2005 syyskuusta. Koko metalliteollisuuden tuotantomäärät kasvoivat 4 prosenttia. Energiahuolto kasvoi 29 prosenttia ja muun tehdasteollisuuden tuotantomäärät 2 prosenttia. Puu- ja paperiteollisuuden tuotanto laski 4 prosenttia vuoden 2005 syyskuusta.

Kaupan myyntimäärät lisääntyivät 5 prosenttia. Autokauppa kasvoi 10 prosenttia, tukkukauppa 3 ja vähittäiskauppa 6 prosenttia.

Liikenne, muiden palvelutoimialojen tuotanto ja rakentaminen lisääntyivät 2 prosenttia. Alkutuotanto laski 8 prosenttia edellisvuoden vastinkuukaudestaan.

Kokonaistuotannon kuukausikuvaaja perustuu kahteentoista kuukausisarjaan talouden eri aloilta. Sarjat lasketaan painottaen yhteen.

Kansantalouden tilinpidossa on uudistettu kiinteähintaisen laskennan menetelmiä. Käypähintaiset tuotos ja välituotekäyttö deflatoidaan erikseen, ja kiinteähintainen arvonlisäys saadaan näiden lukujen erotuksena. Samalla siirryttiin kiinteästä perusvuodesta vaihtuvaan perusvuoteen. Kokonaistuotannon kuukausikuvaajan laskennan menetelmä pidettiin ennallaan, joten se kuvaa pikemminkin tuotoksen kehitystä kuin uudistetun tilinpidon arvonlisäyksen kehitystä.

Lähde: Kokonaistuotannon kuukausikuvaaja 2006, syyskuu. Tilastokeskus

Lisätietoja: Veli-Pekka Karvinen (09) 1734 2667, kansantalous.suhdanteet@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Ari Tyrkkö

Taulukot

Tietokantataulukot


Päivitetty 14.11.2006

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Tuotannon suhdannekuvaaja [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-5404. syyskuu 2006. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 30.5.2020].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/ktkk/2006/09/ktkk_2006_09_2006-11-14_tie_001.html