Suomen virallinen tilasto

Kansantalouden materiaalivirrat

Tuottaja: Tilastokeskus
Tiedot:

Tuorein julkistus:
Materiantarve laskee hitaasti
17.11.2016
Suomen maaperästä ja kasvustosta irrotettiin materiaa vuonna 2015 kaikkiaan 277 miljoonaa tonnia. Tästä materiasta 44 prosenttia käytettiin kotimaassa ja vientituotteina 15 prosenttia. Loppuosa eli runsas kolmannes jäi käyttämättömänä luontoon. Lisäksi maahan tuotiin tuotteita ja raaka-aineita noin 54 miljoonaa tonnia, mistä aiheutui tuottajamaihin arviolta 208 miljoonaan tonnin piilovirta. Kaikkiaan suomalaisten materianotto oli viime vuonna 540 miljoonaa tonnia. Määrä on melko saman suuruinen kuin vuotuinen öljyntuotanto Venäjällä. Muutokset edellisvuoteen olivat vähäiset lukuun ottamatta uudelleen kasvussa olevaa malminnostoa.

Seuraava julkistus:
16.11.2017

Kuvaus: Kansantalouden materiaalivirrat -tilasto kuvaa massayksiköin (tonneina) luonnosta käyttöön otetun, siirretyn tai muutetun ainemäärän. Tämä ainemäärä sekä sen suhde muihin kansantalouden kokonaissuureisiin kuvaa kansantalouden materiaaliriippuvuutta ja taloudellisen toiminnan ympäristöön kohdistamaa painetta. Erityinen huomio on kiinnittynyt bruttokansantuotteen ja sen tuottamiseksi tarvittavan ainemäärän suhteen kehityskulkuun. Kansantalouden materiaalivirrat -tilastossa eri ainevirtojen kuten kiven, öljyn, puun käyttömäärät on laskettu yhteen. Yhteenlaskusta seuraa kuitenkin, etteivät materiaalivirtatilinpidon kokonaissuureet suoraan kerro taloustoimien aiheuttaman ympäristökuormituksen voimakkuutta tai laatua.
Lue koko kuvaus >>>
Asiasanat: ympäristötilinpito, luonnonvarojen kokonaiskäyttö, materiaalivirrat, piilovirrat.
Tilastot asiasanoittain >>>
Muutos: Kansantalouden materiaalivirrat -tilaston julkaiseminen alkaa
10.11.2011
Tilastokeskus ryhtyy tuottamaan uutta Kansantalouden materiaalivirrat -tilastoa, jonka ensimmäinen viiteajanjakso on 2010 ja julkaisuajankohta 15.11.2011.

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Kansantalouden materiaalivirrat [verkkojulkaisu].
ISSN=2242-1262. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 26.9.2017].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/kanma/index.html

Jaa