Liitekuvio 14. Internetin käyttö tiedon hankintaan julkisen hallinnon sivuilta vuonna 2011, osuus kaikista luokan yrityksistä

Liitekuvio 14. Internetin käyttö tiedon hankintaan julkisen hallinnon sivuilta vuonna 2011, osuus kaikista luokan yrityksistä

Lähde: Tietotekniikan käyttö yrityksissä 2012, Tilastokeskus

Lisätietoja: Aarno Airaksinen 09 1734 3206, Kari-Pekka Niemi 09 1734 3399, tiede.teknologia@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Leena Storgårds


Päivitetty 27.11.2012

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Tietotekniikan käyttö yrityksissä [verkkojulkaisu].
ISSN=1797-2957. 2012, Liitekuvio 14. Internetin käyttö tiedon hankintaan julkisen hallinnon sivuilta vuonna 2011, osuus kaikista luokan yrityksistä . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 17.1.2021].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/icte/2012/icte_2012_2012-11-27_kuv_014_fi.html