Tämä tilasto on lakkautettu.

Tilastosta ei enää tuoteta uusia tietoja.

Julkaistu: 16.12.2009

Henkilöstörahastojen arvo 421 miljoonaa euroa vuonna 2008

Henkilöstörahastojen yhteenlaskettu arvo oli 421 miljoonaa euroa vuonna 2008. Rahastojen arvo laski vuodessa 15 prosenttia eli 72 miljoonaa euroa. Jäsentä kohden arvo oli 3 100 euroa, 15 prosenttia vähemmän kuin vuotta aiemmin. Vuonna 2008 tilastoituja henkilöstörahastoja oli 55, viisi kappaletta enemmän kuin vuotta aiemmin. Rahastojen yhteenlaskettu jäsenmäärä oli 137 138 vuonna 2008, lähes saman verran kuin vuotta aiemmin. Tiedot käyvät ilmi Tilastokeskuksen laatimasta henkilöstörahastojen tilinpäätöstilastosta. Vuoden 2008 tilasto sisältää rahastot, joiden tilikausi päättyi 30.6.2008–29.6.2009.

Henkilöstörahastojen arvo vuosina 1995-2008

Henkilöstörahastojen arvo vuosina 1995-2008

Tilikauden tulos 72 miljoonaa euroa voitollinen

Vuonna 2008 henkilöstörahastojen tilikauden tulos oli lähes puolet pienempi kuin vuotta aiemmin, yhteensä 72 miljoonaa euroa. Tulosta pienensi saatujen voittopalkkioiden supistuminen lähes kolmanneksella edelliseen vuoteen verrattuna. Voittopalkkioita tuloutettiin kaikkiaan 75 miljoonaa euroa tilastovuonna 2008. Myös jäsenosuuspääoman sijoitustoiminnan tuotot puolittuivat edellisvuodesta 16 miljoonaan euroon. Sijoitustoiminnan kulut puolestaan lähes nelinkertaistuivat vuodentakaiseen verrattuna yli 18 miljoonan euroon.

Vuonna 2008 henkilöstörahastojen jäsenosuuspääoma oli yhteensä 424 miljoonaa euroa eli yhdeksän prosenttia edellisvuotta pienempi. Jäsenosuuspääoman sijoituksista 55 prosenttia oli sijoitettuna sijoitusrahastoihin. Osakkeisiin ja osuuksiin oli sijoitettu 28 ja joukkovelkakirjoihin 10 prosenttia varoista. Henkilöstörahastojen jäsenet nostivat tilikauden aikana rahasto-osuuksia 78 miljoonalla eurolla.


Lähde: Henkilöstörahastot 2008, Tilastokeskus

Lisätietoja: Rita Sorsa (09) 1734 3326, Olli Kannas (09) 1734 3539, rahoitusmarkkinat@stat.fi

Vastaava tilastojohtaja: Ari Tyrkkö

Julkaisu pdf-muodossa (218,1 kt)

Taulukot

Tietokantataulukot

Liitetaulukot

Kuviot
Laatuselosteet

Päivitetty 16.12.2009

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Henkilöstörahastot [verkkojulkaisu].
2008. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 21.10.2020].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/hrah/2008/hrah_2008_2009-12-16_tie_001_fi.html