Liitetaulukko 8. Ammatillisen koulutuksen erityisopiskelijat erityisopetuksen toteutuspaikan mukaan 2004–2010

Vuosi Ammatillisessa
erityisoppi-
laitoksessa
Muussa ammatillista
koulutusta antavassa
oppilaitoksessa
Yhteensä 1) Osuus
ammatillisen
koulutuksen
opiskelijamäärästä,
%
Ammatillisen
koulutuksen
opiskelijamäärä
Erityisopetus-
ryhmässä
Yleisopetuksen
ryhmässä 2)
2004 2 493 1 557 8 401 12 451 5,4 230 823
2005 2 464 1 863 9 618 13 945 5,7 243 398
2006 2 461 1 693 10 762 14 916 5,8 256 872
2007 2 461 1 718 11 279 15 458 5,8 266 479
2008 2 397 1 605 12 460 16 462 6,0 275 498
2009 2 536 1 659 14 066 18 261 6,5 281 572
2010 2 497 1 872 14 944 19 313 6,9 279 863
1) Vuonna 2010 erityisopiskelijoista 18 483 opiskeli oppilaitosmuotoisessa opetussuunnitelmaperusteisessa koulutuksessa, 622 näyttötutkintoon valmistavassa koulutuksessa ja 208 oppisopimuskoulutuksessa.
2) Sisältää yleisopetuksen ryhmässä järjestetyn oppilaitosmuotoisen opetussuunnitelmaperusteisen ammatillisen koulutuksen, muualla kuin ammatillisissa erityisoppilaitoksissa järjestetyn näyttötutkintoon valmistavan koulutuksen sekä kaiken oppisopimuskoulutuksen.

Lähde: Koulutustilastot. Tilastokeskus

Lisätietoja: Riikka Rautanen 09 1734 2375, koulutustilastot@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Jari Tarkoma


Päivitetty 12.6.2012

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Erityisopetus [verkkojulkaisu].
ISSN=1799-1595. 2011, Liitetaulukko 8. Ammatillisen koulutuksen erityisopiskelijat erityisopetuksen toteutuspaikan mukaan 2004–2010 . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 26.2.2020].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/erop/2011/erop_2011_2012-06-12_tau_008_fi.html