Julkaistu: 28.2.2005

Lukiokoulutuksen päättäneiden kielivalinnat 2004

Tilastokeskuksen mukaan lähes kaikki keväällä 2004 lukion koko oppimäärän suorittaneet olivat opiskelleet lukiokoulutuksensa aikana englantia ja ruotsia tai suomea. Saksaa oli opiskellut 41 prosenttia lukiokoulutuksen päättäneistä, ranskaa 21 prosenttia, espanjaa 8 prosenttia ja venäjää 5 prosenttia. Muita harvinaisempia vieraita kieliä opiskelleiden osuudet jäivät neljään prosenttiin tai sen alle.

Lukio-opintonsa päättäneet olivat opiskelleet englantia, ruotsia ja suomea pääasiassa pakollisena kielenä. Saksaa, ranskaa, venäjää, espanjaa ja muita vieraita kieliä oli opiskeltu pääasiassa valinnaisena kielenä. Lukion koko oppimäärän suoritti keväällä 2004 yhteensä 34 101 opiskelijaa.

Lukion koko oppimäärän suorittaneiden kielivalinnat 2004

Kieli Pakolliset kielet Valinnaiset kielet Osuus lukion
koko
oppimäärän
suorittaneista
% 1)
Vähintään 6
kurssia
Alle 6
kurssia
Yhteensä
A-kieli B1-kieli B2-kieli B3-kieli    
Englanti 33 754 71 14 9 16 33 864 99,3
Ruotsi 2 348 29 121 1 - 28 31 498 92,4
Suomi 2 141 32 3 36 5 2 217 6,5
Ranska 698 13 1 834 2 117 2 471 7 133 20,9
Saksa 3 166 60 4 145 3 163 3 444 13 978 41,0
Venäjä 150 - 120 459 891 1 620 4,8
Saame 2 - 7 1 18 28 0,1
Latina - - 35 172 1 081 1 288 3,8
Espanja 3 - 22 1 098 1 724 2 847 8,3
Italia - - 1 261 1 229 1 491 4,4
Muu kieli - - - 8 281 289 0,8
1) Lukion koko oppimäärän keväällä 2004 suorittaneiden määrä oli 34 101

Lähde: Koulutustilastot, Tilastokeskus

Lisätietoja: Irma Suovirta (09) 1734 3280, Maija Sikanen (09) 1734 2292, koulutus.tilastot@tilastokeskus.fi

Taulukot

Tietokantataulukot


Päivitetty 28.2.2005

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Ainevalinnat [verkkojulkaisu].
ISSN=1799-103X. 2004. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 4.4.2020].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/ava/2004/ava_2004_2005-02-28_tie_001.html