Tämän tilaston uudet tiedot julkaistaan Alueellinen yritystoimintatilasto -tilaston sivuilla.

Viennin kehitys tehdasteollisuudessa vuosina 2002-2004 (mrd. euroa)

Kuviossa muuttuja Vienti yhteensä eli vienti Suomesta muihin EU-maihin ja vienti Suomesta EU:n ulkopuolisiin maihin.

Päivitetty 23.2.2006

Selainversio

Tilastokeskus