Yhteystiedot – johto ja tulosyksiköt

Henkilöstön sähköpostiosoitteet: etunimi.sukunimi@tilastokeskus.fi

Pääjohtaja


Marjo Bruun: pääjohtajan esittely
Sihteeri Riitta Tolonen p. 029 551 2565

Esikunta


Ylijohtaja Jarmo Hyrkkö


Ylijohtaja Heli Mikkelä 1.11.2015 alkaen
Sihteeri Johanna Tarkkanen p. 029 551 2311

 • Strategiat ja johtaminen
 • Kansainväliset asiat
 • Tilastotoimen koordinointi
 • Tietoturva
 • Sisäinen tarkastus

Tulosyksiköt

Tuotannon kehittäminen

Tilastotuotannon ylijohtaja Timo Koskimäki
Sihteeri Kaija Pisto, p. 029 551 3516

 • Tilastotuotantoprosessi
 • Tilastomenetelmät
 • Metatiedot ja luokitukset
 • Laatutyö
 • Tutkijapalvelut

Tiedonhankinta

Tilastojohtaja Jari Tarkoma
Sihteeri Anna-Kaisa Ruotsalainen, p. 029 551 3222

 • Tiedonkeruumenetelmät
 • Aineistojen laatu
 • Tiedonkeruu
 • Haastattelupalvelu

Talous- ja ympäristötilastot

Tilastojohtaja Ville Vertanen
Sihteeri Tuula Kyllönen, p. 029 551 3546

 • Kansantalous
 • Julkinen talous ja julkiset palvelut
 • Rahoitusmarkkinat
 • Hinnat ja kustannukset
 • Ympäristö ja energia
 • Kuntatilastointi
 • Ympäristötilinpito
 • Kasvihuonekaasujen inventaario

Väestö- ja elinolotilastot

Tilastojohtaja Riitta Harala
Sihteeri Tytti Valmari p. 029 551 3474

 • Väestö
 • Tulot ja kulutus
 • Koulutus
 • Kulttuuri ja ajankäyttö
 • Työmarkkinat
 • Oikeudelliset olot
 • Väestöennusteet

Yritystilastot

Tilastojohtaja Mari Ylä-Jarkko
Sihteeri Marketta Kaskirinne-Salo p. 029 551 3542

 • Teollisuus
 • Rakentaminen
 • Matkailu
 • Liikenne
 • Palveluiden tilastointi
 • Tiede ja teknologia, innovaatiot
 • Globalisaatio
 • Palkat ja työvoimakustannukset
 • Yritystilastointi

Hallinto

Hallintojohtaja Pasi Henriksson
Sihteeri Johanna Tarkkanen p. 029 551 2311

 • Taloushallinto
 • Henkilöstö- ja lakipalvelut
 • Tila- ja toimistopalvelut

Tietopalvelu ja viestintä

Tietopalvelujohtaja Hannele Orjala (1.9.-31.10.2015)
Sihteeri Matti Jokela p. 029 551 2532

 • Viestintä ja markkinointi
 • Tietokanta- ja verkkopalvelut
 • Tietopalvelu ja tilastokirjasto
 • Julkaisut ja tietotuotteet

Tietohallinto

Tietohallintojohtaja Harri Lehtinen
Sihteeri Tuulia Himanen p. 029 551 3264

 • Tietotekniikkapalvelut ja -ratkaisut
 • Sovelluspalvelut

Päivitetty 9.9.2015

Jaa