Kontaktinformation – ledning och resultatenheter

E-post till anställda: förnamn.efternamn@stat.fi

Generaldirektör


Marjo Bruun: presentation av generaldirektören
Sekreterare Riitta Tolonen tfn 029 551 2565

Gd stab


Överdirektör Jarmo Hyrkkö


Överdirektör Heli Mikkelä från 1.11.2015
Sekreterare Johanna Tarkkanen tfn 029 551 2311

 • Strategier och ledning
 • Internationella ärenden
 • Koordinering av statistikväsendet
 • Datasäkerhet
 • Intern revision

Resultatenheter

Standarder och metoder

Överdirektören för statistikproduktionen Timo Koskimäki
Sekreterare Kaija Pisto tfn 029 551 3516

 • Statistikproduktionsprocess
 • Statistikmetoder
 • Metadata och klassificeringar
 • Kvalitetsarbete
 • Forskartjänster

Datainsamling

Statistikdirektör Jussi Heino
Sekreterare Anna-Kaisa Ruotsalainen tfn 029 551 3222

 • Datainsamlingsmetoder
 • Materialkvalitet
 • Datainsamling
 • Intervjutjänster

Ekonomi- och miljöstatistik

Statistikdirektör Ville Vertanen
Sekreterare Tuula Kyllönen tfn 029 551 3546

 • Samhällsekonomi
 • Offentlig ekonomi och offentliga tjänster
 • Finansmarknaden
 • Priser och kostnader
 • Miljö och energi
 • Kommunstatistik
 • Miljöräkenskaper
 • Inventering av växthusgaser

Befolknings- och välfärdsstatistik

Statistikdirektör Jari Tarkoma
Sekreterare Tytti Valmari tfn 029 551 3474

 • Befolkning
 • Inkomst och konsumtion
 • Utbildning
 • Kultur och tidsanvändning
 • Arbetsmarknaden
 • Rättsliga förhållanden
 • Befolkningsprognoser

Företagsstatistik

Statistikdirektör Mari Ylä-Jarkko
Sekreterare Marketta Kaskirinne-Salo tfn 029 551 3542

 • Industri
 • Byggverksamhet
 • Turism
 • Transport
 • Statistik över tjänster
 • Vetenskap och teknologi, innovationer
 • Globalisering
 • Löner och arbetskraftskostnader
 • Statistik över företag

Administration

Förvaltningsdirektör Pasi Henriksson
Sekreterare Johanna Tarkkanen tfn 029 551 2311

 • Ekonomiförvaltning
 • Personaltjänster och juridiska tjänster
 • Lokalitets- och byråtjänster

Kommunikation och informationstjänst

Direktör, informationstjänst Hannele Orjala 
Sekreterare Matti Jokela tfn 029 551  2532

 • Kommunikation och marknadsföring
 • Databas- och webbtjänster
 • Informationstjänst och statistikbibliotek
 • Publikationer och informationsprodukter

ICT-enheten

ICT-direktör Harri Lehtinen
Sekreterare Tuulia Himanen tfn 029 551  3264

 • Datatekniktjänster och -lösningar
 • Tillämpningstjänster

Senast uppdaterad 5.10.2015

Dela