Henkilötietolaki

Henkilötietojen käsittelyyn tilastojen laadinnassa sovelletaan henkilötietolakia. Henkilötiedoilla tarkoitetaan tunnistettavia tietoja kaikista luonnollisista henkilöistä, myös luonnollisista henkilöistä esimerkiksi ammatinharjoittajana. Laki edellyttää tilastojen laadinnassa tietojenkäsittelyprosessin huolellista suunnittelua ennen henkilörekisterien perustamista. Tietojen tarve selvitetään huolellisesti ja tietojen antajilta pyydetään vain tilaston laatimisen kannalta välttämättömät tiedot. Tiedot suojataan, aineistot säilytetään ja tiedot hävitetään eri käsittelyvaiheissa tietosuojaohjeiden mukaisesti.

Laki sallii eri hallinnollisista rekistereistä peräisin olevan henkilötietojen myöhemmän käytön tilastotarkoituksiin. Arkaluontoistenkin henkilötietojen käsittely on tilastoinnissa mahdollista, mutta sille asetetaan erityisiä vaatimuksia. Henkilötunnusta saa käyttää tilastoinnissa, jos rekisteröidyn yksilöiminen on tärkeää. Tämä on yleensä välttämätöntä henkilörekistereitä yhdistettäessä.

Henkilötietolaki edellyttää, että kaikista henkilörekistereistä laaditaan rekisteriselosteet, jotka on pidettävä kaikkien saatavilla.

Lisätietoa henkilötietolaista ja sen käsittelystä löytyy tietosuojavaltuutetun toimiston sivuilta.