Opiskelijoiden työnteossa on sukupuolieroja

  1. Opiskelijoiden työnteko yleistynyt
  2. Naisopiskelijat nuorempina työhön
  3. Epätyypillisyys on tyypillistä - varsinkin naisille
  4. Tytöt ja pojat eri töissä
  5. Onko ammatillinen eriytyminen vähenemässä?

Koko dokumentti yhdellä sivulla


Onko ammatillinen eriytyminen vähenemässä?

Työelämän sukupuolittuneisuus ilmenee siis myös opiskelijoiden työnteossa. Mutta vaikka nuorten opiskelijoiden työt ovat sukupuolen mukaan eriytyneitä, ei eriytyminen ole kuitenkaan yhtä voimakasta kuin koko työllisen väestön tasolla. Eriytyminen korostuu nuorilla osittain siksi, että ammattivalikoima on suppea ja tiettyihin töihin keskittynyt. Erityisesti perinteisissä miesten töissä, kuten rakennus- ja teollisuusalojen ammateissa, naisten osuus on suurempi nuorten opiskelijoiden joukossa kuin koko työllisessä väestössä.

Jossain määrin nuoret siis kokeilevat opintojen ohessa sellaisiakin töitä, jotka eivät ole tyypillisiä heidän sukupuolelleen. Toisaalta tämä saattaa myös kertoa eriytymisen heikkenemisestä. Nuoret ehkä hakeutuvat vanhempia sukupolvia rohkeammin erilaisiin töihin, ja tulevaisuudessa miesten ja naisten töiden välinen raja ei ole yhtä selkeä kuin nykyisin.

Lähteet:

Laine, P. - Napari, S. 2008. Segregaatio ja sukupuolten palkkaerot Suomessa 1995-2004. Sosiaali- ja terveysministeriön selvityksiä 2008:26. STM.

Hyvinvointikatsauksen artikkeleita ja muita kirjoituksia saa siteerata lähde mainiten. Kokonaisen kirjoituksen lainaamiseen tulee saada kirjoittajan lupa. Kirjoittajat kirjoittavat omissa eivätkä Tilastokeskuksen nimissä.

Alkuun Edellinen Seuraava


Päivitetty 8.6.2009