Uudenmaan muotoiluylivalta katoaa intensiteettivertailuissa

  1. Muotoilualan koulut muodostavat perustarjonnan
  2. Yritysten sijainti ratkaisee muotoilun kysynnän
  3. Uusimaa on aivan omaa luokkaansa
  4. Muotoiluintensiivisyys ottaa huomioon alueen koon
  5. Pitäisikö pääkaupunkiseudun olla ainoa muotoiluosaajien keskittymä?
  6. Toimialaluokituksen uudistus helpottaa muotoilualan tilastointia
  7. Kaikkien maakuntien tiedot sisältävät taulukot
  8. Lähdeluettelo

Koko dokumentti yhdellä sivulla


Yritysten sijainti ratkaisee muotoilun kysynnän

Suurin osa muotoilusta tehdään jollekin toiselle taholle, joista pääosa on yrityksiä. Itsenäisten taideteoksien tekeminen muotoilualalle ei juurikaan kannata. Kotitalouksien kysyntä on pientä esimerkiksi vaatetusalalla tai arkkitehtuurissa. Julkinen sektori käyttää paljon arkkitehtipalveluja.

Ratkaisevinta muotoilun kysynnässä on palveluja tarvitsevien yritysten sijainti. Silloin tärkein selittäjä on kunkin alueen toimialarakenne. Jos alueella on esimerkiksi paljon metalli- ja puutyöintensiivistä teollisuutta, myös työtä muotoilutoimistoille löytyy helpommin.

Missä muotoilun toiminnoissa vaaditaan paikallista osaamista, ja mitkä asiat voidaan hoitaa vaikka Helsingistä käsin? Yksiselitteistä vastausta ei ole. Paljon riippuu kysyjän omasta tilanteesta. Isommalla yrityksellä on jo mahdollisesti oma muotoilija tai in house -yksikkö, jolloin sen tilanne on toinen. Yleisesti voi kai sanoa, että arkkitehtuuri vaatii jonkinlaista paikallista tuntemusta, mutta sen voi hankkia myös matkustamalla. Graafisella puolella työ voidaan ostaa riippuen sen luonteesta. Erikoistyön osaajia saattaa löytyä vain Helsingistä kaikilla muotoilun kolmella alalla, mutta hyvin suuri osa voidaan hoitaa paikan päällä käyttäen hyväksi paikallista asiantuntemusta.

Alkuun Edellinen Seuraava


Päivitetty 6.6.2007

Jaa