Työvoimatutkimuksen uudistus

Työvoimatutkimuksen kokonaisuutta uudistetaan vuoden 2021 alusta lähtien uuden EU-lainsäädännön mukaiseksi, ja samalla toteutetaan merkittäviä kansallisia uudistuksia. Uudistukset saattavat vaikuttaa työvoimatutkimuksen tunnuslukuihin, kuten työttömyys- ja työllisyysasteisiin.

Työvoimatutkimus uudistuu kolmella tavalla: 

  • Työvoimatutkimus on kyselytutkimus, jossa tiedot kysytään lomakkeella vastaajilta. Kyselylomakkeen sisältö yhdenmukaistetaan aikaisempaa tarkemmin eri EU-maiden välillä, ja näin parannetaan eri maiden välisten lukujen vertailtavuutta. Kysyttäviin tietoihin tulee muutoksia esimerkiksi työaikatietoihin.
  • Tiedonkeruutapaa uudistetaan siten, että vuoden 2021 alusta Tilastokeskus tarjoaa mahdollisuuden vastata tutkimukseen myös verkossa. Verkkovastaamisella parannetaan vastaajien mahdollisuutta osallistua tutkimukseen.
  • Työvoimatutkimuksen tulosten laskentatapa uudistuu. Uudistuksessa huomioidaan uusi EU-lainsäädäntö, tiedonkeruutapaan toteutettavat muutokset ja vastauskadon lisääntyminen kyselytutkimuksissa.

Uutinen: Miten ja miksi työvoimatutkimus uudistuu (5.11.2020)

Työvoimatutkimuksen uudistuksesta järjestettiin webinaari 5.11.2020. Tutustu tilaisuuden esityksiin Slidesharessa:

 

Lisätietoja: 
Tiedonkeruun uudistus: erikoistutkija Anna Pärnänen, 029 551 3795
Sisältöuudistus: yliaktuaari Pertti Taskinen, 029 551 2690
Estimointimenetelmien uudistus: yliaktuaari Riku Salonen, 029 551 3295

Sähköpostiosoitteet muotoa etunimi.sukunimi@stat.fi 

 

Päivitetty 6.11.2020