Tiedote 13.6.2012

Ajankohtaista Suomi-tietoa taskukoossa

Tilastokeskuksen juuri ilmestynyt Suomi lukuina on taskukokoon tiivistetty 40-sivuinen tietopaketti Suomesta ja suomalaisista. Julkaisu sisältää tilastojen ja graafisten kuvioiden muodossa keskeiset tilastotiedot yhteiskunnan ja talouden eri aloilta. Mukana on myös kansainvälistä vertailutietoa.

Suomi lukuina on helppolukuinen ja pienen kokonsa ansiosta kätevä kuljettaa mukana. Vuoden 2012 Suomi lukuina -taskutilastot ovat saatavana kolmella eri kielellä: suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi.

Poimintoja taskutilaston vuoden 2011 tilastotiedoista:

  • Suomen väkiluku ylitti 5,4 miljoonan rajan. Väkiluku kasvoi edellisvuodesta 0,5 prosenttia.
  • 100 vuotta täyttäneitä oli 664 henkilöä.
  • Suomessa asui 183 133 ulkomaiden kansalaista. Eniten oli Viron kansalaisia, 34 006, ja toiseksi eniten Venäjän kansalaisia, 29 585.
  • Maahan muutti 29 481 henkilöä ja maasta pois 12 660 henkilöä.
  • Suomen kauppatase oli 3,7 miljardia euroa alijäämäinen. Suomi toi ja vei eniten kemian teollisuuden tuotteita. Näiden osuus koko tuonnista oli lähes 19 prosenttia ja viennistä lähes 22 prosenttia.
  • Taulu-tv oli 63 prosentilla kotitalouksista, digikamera 71 prosentilla, laajakaistayhteys 78 prosentilla ja GPS-paikannin autossa 30 prosentilla kotitalouksista.
  • Suomalaiset tekivät yöpymisen sisältäneitä vapaa-ajan ulkomaanmatkoja lähes 4,3 miljoonaa. Ulkomaanmatkoista yli miljoona tehtiin Viroon, noin 600 000 Espanjaan ja 380 000 Ruotsiin.
  • Suomessa oli luonnonsuojelualueita lähes 2 miljoonaa hehtaaria, josta 13 prosenttia oli yksityismailla. Lisäksi erämaa-alueita oli 1,5 miljoonaa hehtaaria.
  • Vanhuuseläkettä sai 1 134 942 henkilöä, leskeneläkettä 262 692 ja työkyvyttömyyseläkettä 260 453 henkilöä.
  • Julkisyhteisöjen velan osuus bruttokansantuotteesta jäi 13 EU-maalla 27:stä alle 60 prosentin rajan. Kreikalla velka oli 165 prosenttia, Italialla 120 prosenttia ja Irlannilla ja Portugalilla 108 prosenttia bruttokansantuotteesta. Suomen velan osuus oli 49 prosenttia bruttokansantuotteesta.

Taskutilaston tiedot löytyvät myös verkkosivuilta suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi: tilastokeskus.fi/suomilukuina

Julkaisu on tilattavissa Edita Publishing Oy:n asiakaspalvelusta 020 450 05 tai Editan verkkokirjakaupasta.

Lisätietoja: Nina Koivula 09 1734 3676


Jaa