Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Struktur- och bokslutsstatistiken över företag är med i förnyelsen av företagsstatistiken

Statistikcentralen har förnyat produktionen av företagsstatistik. På grund av förnyelsen är uppgifterna i struktur och bokslutsstatistiken över företag fr.o.m. statistikåret 2013 inte jämförbara med tidigare statistikår. När det gäller bokslutsuppgifterna har uppgifterna beräknats på ett enhetligt sätt fr.o.m. statistikåret 2012.

Förnyelsen gäller mer än tio statistikgrenar. Vid förnyelsen har produktionen av företagsstatistik förenhetligats. Ett enhetligt produktionssystem har införts inom statistiken över struktur- och bokslutsstatistiken över företag i september 2014 när det gäller preliminära uppgifter och i december 2014 när det gäller slutliga uppgifter.

Förnyelsen gör företagsstatistiken mer enhetlig. De mest betydande ändringarna gäller näringsgrensindelningen, företagsuppgifter (bl.a. omsättnings- och personaluppgifter) och företagsarrangemang samt slutledningsregler på basis av vilka gruppen av företag eller arbetsställen bildas. När det gäller näringsgrenarna inom primärproduktionen innehåller statistiken fr.o.m. statistikåret 2013 de momsskyldiga inom primärproduktionen, då försäljningen överskrider gränsen för statistikföringen.

 

Mer information om förnyelsen av produktionen och om den statistik som förnyelsen gäller.


Senast uppdaterad 18.12.2014

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Struktur- och bokslutsstatistik över företag [e-publikation].
ISSN=2342-6225. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 26.9.2022].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/yrti/yrti_2014-12-18_uut_001_sv.html