Denna statistik har lagts ned.

Nya uppgifter produceras inte längre om statistiken.

Denna sida är arkiverad.

Begrepp och definitioner

Miljö

Begreppet miljö omfattar fysiska, sociala och kulturella faktorer i de naturliga eller bebyggda miljöer med vilka människan står i interaktion. Med miljö avses i första hand människornas livsmiljö, vars tillstånd och kvalitet påverkas i positiv eller negativ riktning av människornas egen verksamhet.

Miljöskatt

En miljöskatt definieras som en skatt på en mätbar fysisk faktor med negativ effekt på miljön. Det centrala i definitionen är skattebasen, inte skattens natur.

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Miljöattityder [e-publikation].
Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 29.1.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/yas/kas_sv.html