Denna statistik har lagts ned.

Nya uppgifter produceras inte längre om statistiken.

Denna sida är arkiverad.

Beskrivning

I undersökningen om finländarna och miljön har man klarlagt hur medborgarna förhåller sig till miljöfrågor och deras oro för dessa frågor samt hur attityderna har förändrats under 1980-talet. Genom att mäta attityder har man utrett människornas beteende i förhållande till miljön. Miljöattityderna och oron har också undersökts som en helhet med statistiska modeller.

Statistikens hela beskrivning.

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Miljöattityder [e-publikation].
Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 29.1.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/yas/meta_sv.html