Detta är arkivinnehåll som inte längre uppdateras.

Gå till den uppdaterade statistiksidan.

Tabellbilaga 2. Månadslöner inom statssektorn; löner efter åldersgrupp och kön 2012

  Antal löntagare Lön för ordinarie arbetstid
Totalt Heltidsanställda Medeltal Median
Totalt Totalt 81 687 76 723 3 603 3 316
Kvinnor 39 431 35 935 3 309 2 923
Män 42 256 40 788 3 862 3 610
Under 25 Totalt 1 597 1 520 2 473 2 350
Kvinnor 485 433 2 324 2 261
Män 1 112 1 087 2 530 2 417
25 - 29 Totalt 5 666 5 463 2 955 2 871
Kvinnor 2 275 2 144 2 826 2 687
Män 3 391 3 319 3 037 2 947
30 - 34 Totalt 8 666 8 316 3 345 3 233
Kvinnor 3 353 3 085 3 154 3 031
Män 5 313 5 231 3 456 3 323
35 - 39 Totalt 9 480 8 870 3 612 3 487
Kvinnor 3 788 3 308 3 389 3 231
Män 5 692 5 562 3 744 3 593
40 - 44 Totalt 10 114 9 520 3 726 3 529
Kvinnor 4 633 4 152 3 395 3 092
Män 5 481 5 368 3 980 3 773
45 - 49 Totalt 13 082 12 643 3 702 3 477
Kvinnor 6 213 5 886 3 309 2 915
Män 6 869 6 757 4 044 3 846
50 - 54 Totalt 12 588 12 234 3 694 3 354
Kvinnor 6 560 6 324 3 341 2 888
Män 6 028 5 910 4 072 3 805
55 - 59 Totalt 11 939 11 476 3 679 3 223
Kvinnor 7 082 6 749 3 350 2 849
Män 4 857 4 727 4 146 3 804
60 - 64 Totalt 7 836 6 051 3 953 3 443
Kvinnor 4 684 3 544 3 481 2 929
Män 3 152 2 507 4 620 4 393
Över 64 Totalt 719 630 4 510 4 122
Kvinnor 358 310 3 737 3 309
Män 361 320 5 271 5 053

Källa: Löner och arbetskraftskostnader, Statistikcentralen

Förfrågningar: Anu Uuttu 09 1734 2322, Laura Hulkko 09 1734 2611, anu.uuttu@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala


Uppdaterad 23.5.2013

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Månadslöner inom staten [e-publikation].
ISSN=1798-3479. 2012, Tabellbilaga 2. Månadslöner inom statssektorn; löner efter åldersgrupp och kön 2012 . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 5.7.2022].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/vkp/2012/vkp_2012_2013-05-23_tau_002_sv.html