Tämä on arkistosisältöä, jota ei enää päivitetä.

Siirry ajantasaiselle tilastosivulle

Liitetaulukko 2. Valtiosektorin kuukausipalkat iän ja sukupuolen mukaan 2012

  Palkansaajien lukumäärä Säännöllisen työajan ansio
Yhteensä Kokoaikaiset Keskiarvo Mediaani
Yhteensä Yhteensä 81 687 76 723 3 603 3 316
Naiset 39 431 35 935 3 309 2 923
Miehet 42 256 40 788 3 862 3 610
Alle 25 Yhteensä 1 597 1 520 2 473 2 350
Naiset 485 433 2 324 2 261
Miehet 1 112 1 087 2 530 2 417
25 - 29 Yhteensä 5 666 5 463 2 955 2 871
Naiset 2 275 2 144 2 826 2 687
Miehet 3 391 3 319 3 037 2 947
30 - 34 Yhteensä 8 666 8 316 3 345 3 233
Naiset 3 353 3 085 3 154 3 031
Miehet 5 313 5 231 3 456 3 323
35 - 39 Yhteensä 9 480 8 870 3 612 3 487
Naiset 3 788 3 308 3 389 3 231
Miehet 5 692 5 562 3 744 3 593
40 - 44 Yhteensä 10 114 9 520 3 726 3 529
Naiset 4 633 4 152 3 395 3 092
Miehet 5 481 5 368 3 980 3 773
45 - 49 Yhteensä 13 082 12 643 3 702 3 477
Naiset 6 213 5 886 3 309 2 915
Miehet 6 869 6 757 4 044 3 846
50 - 54 Yhteensä 12 588 12 234 3 694 3 354
Naiset 6 560 6 324 3 341 2 888
Miehet 6 028 5 910 4 072 3 805
55 - 59 Yhteensä 11 939 11 476 3 679 3 223
Naiset 7 082 6 749 3 350 2 849
Miehet 4 857 4 727 4 146 3 804
60 - 64 Yhteensä 7 836 6 051 3 953 3 443
Naiset 4 684 3 544 3 481 2 929
Miehet 3 152 2 507 4 620 4 393
Yli 64 Yhteensä 719 630 4 510 4 122
Naiset 358 310 3 737 3 309
Miehet 361 320 5 271 5 053

Lähde: Palkat ja työvoimakustannukset, Tilastokeskus

Lisätietoja: Anu Uuttu 09 1734 2322, Laura Hulkko 09 1734 2611, anu.uuttu@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Hannele Orjala


Päivitetty 23.5.2013

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Valtion kuukausipalkat [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-3460. 2012, Liitetaulukko 2. Valtiosektorin kuukausipalkat iän ja sukupuolen mukaan 2012 . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 18.8.2022].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/vkp/2012/vkp_2012_2013-05-23_tau_002_fi.html