Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 1. Ansökningar om skuldsanering efter landskap under januari-mars 2012 och 2011

LANDSKAP Ansökningar 01-03/2012 Ansökningar 01-03/2011
Nylands landskap 224 237
Egentliga Finlands landskap 79 68
Satakunta landskap 40 34
Egentliga Tavastlands landskap 22 36
Birkalands landskap 110 78
Päijänne-Tavastlands landskap 40 27
Kymmenedalens landskap 64 47
Södra Karelens landskap 27 23
Södra Savolax landskap 6 24
Norra Savolax landskap 46 30
Norra Karelens landskap 29 19
Mellersta Finlands landskap 24 30
Södra Österbottens landskap 46 43
Österbottens landskap 17 10
Mellersta Österbottens landskap 5 5
Norra Österbottens landskap 116 69
Kajanalands landskap 19 18
Lapplands landskap 41 36
Åland 0 0
Okänd 15 16
TOTALT 970 850

Källa: Skuldsaneringar 2012, 1:a kvartalet, Statistikcentrale

Förfrågningar: Marja Kivimäki 09 1734 3252, oikeus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma


Uppdaterad 15.5.2012

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Skuldsaneringar [e-publikation].
ISSN=1798-5811. 1:a kvartalet 2012, Tabellbilaga 1. Ansökningar om skuldsanering efter landskap under januari-mars 2012 och 2011 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 1.3.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/velj/2012/01/velj_2012_01_2012-05-15_tau_001_sv.html