Detta är arkivinnehåll som inte längre uppdateras.

Gå till den uppdaterade statistiksidan.

Begrepp och definitioner

Skuldsanering för privatpersoner

En privatperson som drabbats av svåra skuldproblem kan av tingsrätten beviljas skuldsanering. Om skuldsanering stadgas i lagen om skuldsanering för privatpersoner som trädde i kraft 1993. Syftet med lagen är att rätta till den ekonomiska situationen för en privatperson som hamnat i ekonomiska svårigheter. Innan gäldenären ansöker om skuldsanering hos tingsrätten skall han utreda sina möjligheter att förlikningsvägen nå en lösning med sina fordringsägare. Om det inte är möjligt att uppnå en lösning genom förlikning, kan ansökan om skuldsanering inlämnas till domstolen. Om det finns förutsättningar för skuldsanering, kan domstolen fastställa ett betalningsprogram. När betalningsprogrammet har slutförts, befrias gäldenären från sina återstående skulder.

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Skuldsaneringar [e-publikation].
ISSN=1798-5811. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 19.8.2022].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/velj/kas_sv.html