Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Omsättningen hos utländska dotterbolag i miljoner euro efter land 2004–2007

Land År
  2004 2005 2006 2007
EU-27-länder (1) 30 594 34 372 35 949 42 930
EU-15-länder 30 508 34 244 35 569 42 372
Sverige 12 328 13 720 12 734 17 179
Storbritannien 3 015 3 062 4 185 5 358
Tyskland 5 092 5 927 6 523 7 410
Danmark 3 030 3 587 2 661 2 682
Frankrike 1 939 2 509 2 825 3 262
Nederländerna 2 781 2 890 3 294 2 649
Italien 207 386 1 058 1 188
Luxemburg 450 142 268 536
Belgien 111 363 448 452
Irland 400 465 514 627
Österrike 560 705 850 898
Andra EU-15-länder 594 488 208 131
Baltisk länder 25 38 376 545
Estland 25 38 358 521
Andra länder (2) 19 232 23 170 29 226 36 404
Förenta staterna 9 895 10 906 11 831 12 179
Norge 1 515 1 744 2 330 3 209
Schweiz 1 417 3 000 3 965 4 323
Japan 3 699 4 240 6 259 7 746
Ryssland 545 1 452 1 578 4 684
Sammanlagt (1)+(2) 49 825 57 542 65 175 79 334

Källa: Utländska dotterbolag i Finland 2007, Statistikcentralen

Förfrågningar: Jukka Pakola +358 9 1734 2982, Jaakko Salmela +358 9 1734 2953

Ställföreträdare till ansvarig statistikdirektör: Matti Parkkinen


Uppdaterad 25.11.2008

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Utländska dotterbolag i Finland [e-publikation].
ISSN=1797-9560. 2007, Omsättningen hos utländska dotterbolag i miljoner euro efter land 2004–2007 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 28.9.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ulkoy/2007/ulkoy_2007_2008-11-28_tau_002_sv.html