Arbetskraftsundersökning 2012, Tidsserieuppgifter 2003-2012

2012
Tidsserieuppgifter 2003-2012
Offentliggöranden
Kvalitetsbeskrivningar