Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Arbetskraftsundersökning 2012, Tidsserieuppgifter 2003-2012

2012
Tidsserieuppgifter 2003-2012
Offentliggöranden
Kvalitetsbeskrivningar