Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 5.11.2013

Sysselsättningen bland personer över 55 år har ökat betydligt under femton år

Enligt Statistikcentralens arbetskraftsundersökning har sysselsättningen bland personer över 55 år ökat betydligt under de senaste femton åren. Det relativa sysselsättningstalet för 55–64-åringar var 58,2 procent år 2012, vilket var 22,4 procentenheter högre än år 1997. Också det relativa sysselsättningstalet för 65–74-åringar har ökat från år 1997 med sex procentenheter till 9,5 procent.

Det relativa sysselsättningstalet bland 15–64-, 55–64- och 65–74-åringar åren 1997–2012

Det relativa sysselsättningstalet bland 15–64-, 55–64- och 65–74-åringar åren 1997–2012

På femton år har antalet sysselsatta bland 55–64-åringar stigit från något under tvåhundra tusen till 450 000. Under samma tid har befolkningen i denna grupp ökat med 250 000 personer. Det relativa sysselsättningstalet bland 55–64-åringar har också stigit betydligt: år 1997 var det relativa sysselsättningstalet för åldersgruppen 35,8 procent medan det år 2012 var 58,2 procent.

Sysselsättningen bland 65–74-åringar har också ökat i jämn takt. I åldersgruppen fanns det 15 000 sysselsatta år 1997 och 52 000 sysselsatta år 2012. Befolkningen i åldersgruppen 65–74 år har ökat med 114 000 personer under femton år. Det relativa sysselsättningstalet för åldersgruppen har under dessa år stigit med sex procentenheter till 9,5 procent.


Källa: Arbetskraftsundersökning 2012. Statistikcentralen

Förfrågningar: Joanna Viinikka 09 1734 3796, Pertti Taskinen 09 1734 2690, tyovoimatutkimus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Riitta Harala

Publikationen i pdf-format (295,9 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Kvalitetsbeskrivningar

Uppdaterad 5.11.2013

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Arbetskraftsundersökning [e-publikation].
ISSN=1798-7849. Tidsserieuppgifter 2003-2012 2012. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 6.2.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tyti/2012/14/tyti_2012_14_2013-11-05_tie_001_sv.html