Denna statistik har lagts ned.

Nya uppgifter produceras inte längre om statistiken.

Denna sida är arkiverad.

Offentliggöranden

2008
2007
2006
2005

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Telekommunikation [e-publikation].
Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 29.1.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tvie/tie_sv.html