Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 10.3.2020

Industriproduktionen minskade i januari både från föregående månad och från året innan

Den säsongrensade industriproduktionen (TOL BCD) minskade i januari med 0,8 procent från föregående månad. Enligt Statistikcentralen minskade den arbetsdagskorrigerade produktionen för industrin med 1,8 procent i januari 2020 jämfört med januari 2019.

Industriproduktionens (BCD) trend och säsongrensad serie, 2007/01–2020/1

Industriproduktionens (BCD) trend och säsongrensad serie, 2007/01–2020/1

Den säsongrensade förändringen av industriproduktionen (BCD) från föregående månad, %, TOL 2008

Den säsongrensade förändringen av industriproduktionen (BCD) från föregående månad, %, TOL 2008

Granskat efter huvudnäringsgren ökade den säsongrensade industriproduktionen i januari bara inom livsmedelsindustrin, med 1,0 procent, och inom den kemiska industrin, med 0,1 procent. Inom alla övriga huvudnäringsgrenar minskade industriproduktionen från föregående månad. Minskningen var kraftigast inom el- och elektronikindustrin, 11,3 procent. Inom övriga näringsgrenar var nedgången mer måttlig. Inom näringsgrenen utvinning av mineral minskade industriproduktionen med 4,5 procent, inom försörjning av el, gas, värme och kyla med 3,1 procent samt inom skogsindustrin med 2,6 procent jämfört med föregående månad.

Den säsongrensade förändringen av industriproduktionen efter näringsgren, 12/2019–01/2020, %, TOL 2008

Den säsongrensade förändringen av industriproduktionen efter näringsgren, 12/2019–01/2020, %, TOL 2008
De reviderade uppgifterna för januari 2020 publiceras 9.4.2020 kl. 8.00 tillsammans med uppgifterna om industriproduktionen för februari 2020. Revideringen påverkas av den estimering som används i det senaste offentliggörandet och som gäller Skatteförvaltningens material över skatter som betalas på eget initiativ beträffande företag med färre än 50 anställda. På grund av statistikmetoden kan de säsongrensade uppgifterna för de föregående månaderna förändras, även om de ursprungliga uppgifterna inte revideras. De säsongrensade uppgifterna har också arbetsdagskorrigerats.

Källa: Volymindex för industriproduktionen 2020, januari. Statistikcentralen

Förfrågningar: Maarit Mäkelä 029 551 3324, Kirsi-Maaria Manninen 029 551 2681, volyymi.indeksi@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Mari Ylä-Jarkko

Publikationen i pdf-format (371,7 kB)

Översikter
Tabeller

Tabeller i databaser

Figurer
Revideringar i denna statistik

Uppdaterad 10.3.2020

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Volymindex för industriproduktionen [e-publikation].
ISSN=1798-9264. januari 2020. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 9.12.2022].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ttvi/2020/01/ttvi_2020_01_2020-03-10_tie_001_sv.html